Valgdebat for de nye vælgere


Køge Handelsskole

Fem regionspolitikere optrådte foran 300 førstegangsvælgere på Køge Handelsskole, som led i Kommunal- og regionsvalg 2017. De unge vælgere var dog ikke helt nemme at begejstre under deres første valgdebat.

 

Ungevalg på KHS

Debatten var en del af Region Sjællands valgpakke til gymnasier og erhvervsuddannelser, hvor der sættes fokus på de mange førstegangsvælgeres stemme til Kommunal og regionsvalget den 21. november. Formålet med arrangementet var at oplyse om de opgaver som Regionen varetager, og hvordan de forskellige politikere forholder sig til de udfordringer, som Regionen står overfor de kommende år.

"De fem politikere diskuterede betydningen af gode transportmuligheder for unge studerende til og fra de store byer, og prioritering mellem forebyggelse og behandling i sundhedsvæsenet. Det var emner, som ikke er blandt de daglige samtaleemner hos eleverne på Køge Handelsskole. Arrangementet sluttede af med, at eleverne så en video, hvor de fik instruktion i hvordan man rent praktisk stemmer første gang.
De deltagende elever var efter arrangementet en smule mere afklarede med, hvad det er for nogle opgaver Regionen varetager. Flere elever dog gav udtryk for, at de havde svært ved at skelne de deltagende politikeres standpunkter fra hinanden, og at elevernes egne interesser manglede i valgdebatten. Eleverne mente desuden, at politikerne skulle arbejde mere med formidlingen af deres budskaber, og inkludere de unge vælgeres interesser," siger underviser Lukke Rømer, som fulgte arrangementet på tæt hold.

Paneldebat

"Elevrådet og debatklubben på Køge Handelsgymnasium står bag det næste valgarrangement på Køge Handelsskole, og her er det lokale miljø i fokus, hvor det handler om de konkrete kommunale prioriteringer. De deltagende politikere vil her være skolens egne ungdomspolitikere samt andre lokale ungdomspolitikere - ligesom dagens moderator er student herfra," siger Lykke Rømer..

Første valgdebat: Ungdomsbureauet deltog som moderator for følgende politiske kandidater: Christian Wedell-Neergaard (Det Konservative Folkeparti), Julie Jacobsen (Dansk Folkeparti), Bodil Sø (Venstre), Jan Hendeliowitz (Socialdemokratiet), Theresa Dall Helth (Alternativet). Fra Region Sjælland deltog Maria Post-Kallenbach og Kirsten Fischer.

 

 

Rollen som koordinator – kunsten at skabe fremdrift og udvikling i spændet mellem ledelse og kolleger

I en koordinerende funktion har man ofte ansvaret for, at samarbejdet mellem flere parter spiller.

Grøn strøm på Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har fået certifikat på, at al strøm, som skolen ikke selv producerer, nu er grøn.

“Jeg har fået en unik mulighed for at gøre en forskel”

Sådan lød det fra Julie Isabella Henriksen, en tydeligt rørt vinder af Sydbanks rejselegat.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge