Tid til fornyet opmærksomhed og indsats


Køge Handelsskole

Seruminstituttet og myndighederne har netop udmeldt, at de i prognoserne forventer stigning i antal smittede i den kommende tid. De opfordrer til at aflyse fester og generelt til, at vi alle skruer ned for sociale kontakter. Det billede kan vi desværre allerede genkende i fraværstallet spredt ud på skolen.

 

Kære elever og forældre til elever under 18 år

Det er gennem en periode lykkedes os i fællesskab at holde nogenlunde ro på covid-19 på skolen – stor tak for jeres deltagelse i den succes. Men nu skifter billedet imidlertid – og derfor må jeg igen appellere til, at vi tager en dyb indånding og sammen står igennem den kommende tid.

Vi er overordnet set bekymrede over det stigende antal elever, der er hjemme til test. Sidst vi oplevede det, var vi efter få uger nødsaget til at nedlukke store dele af vores skole og hjemsende til virtuel undervisning.

Sammenholdt hermed har Seruminstituttet og myndighederne netop udmeldt, at de i prognoserne forventer stigning i antal smittede i den kommende tid, og de opfordrer til at aflyse fester og generelt til, at vi alle skruer ned for sociale kontakter. Det billede kan vi jo desværre allerede genkende i fraværstallet spredt ud på skolen.

Tal med hinanden om vigtigheden af at overholde myndighedernes anbefalinger – vi vil meget nødigt hverken som skole eller samfund lukke ned i december som det skete i marts.

Lad os sammen vise hvad vi er i stand til, så husk hold afstand, udvise hensyn ved host og nys, hav få sociale kontakter, hold god håndhygiejne med hyppig håndvask eller håndsprit og brug mundbind over næse og mund.

Det skal tilføjes, at vi som uddannelsesinstitution har hjemmel til at bortvise elever, der ikke bruger mundbind eller sløser med det. Undervisningsministeriet oplyser i den forbindelse, at elever kun kan blive undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, hvis de oplyser uddannelsesinstitutionen herom.
Det drejer sig om elever, der oplever betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir fx på grund af hudsygdom, vejrtrækningsbesvær, psykisk lidelse eller angst. For at ansøge om fritagelse for brug af mundbind skal man henvende sig hos nærmeste leder. Opnår man accept, får man udleveret et skilt, som altid skal bæres synligt som tegn på fritagelsen.


Med venlige hilsner
Tim Christensen
Direktør på Køge Handelsskole
Køge, 18. november 2020

 

 

Inspiration til uddannelsesvalget efter studenterhuen

Hvad skal der ske, når studenterhuen er kommet i hus?

Tidligere studenter hjælper nuværende elever med matematikprojekt

Nogle gange er er det godt at lære tingende på en lidt anden måde.

Styr på tallene og klar til karriereskift

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge