Sommerferie og covid-19


Køge Handelsskole

Sommerferien banker på, men vi glæder os også til en ny opstart til august. I skrivende stund ser det ud til, at meget af hverdagen fra før 11. marts vender tilbage – dog fortsat med sprit, afstand og forskellige retningslinjer. Men Covid-19 er stadig i samfundet, og derfor er det vigtigt, at vi alle fortsat tager hensyn til hinanden og udviser samfundssind.

 

Kære elever, kursister og forældre

Sommerferien banker på, men allerede nu ser vi også med stor glæde frem mod skole-/kursusstart til august.

Foreløbigt i skrivende stund ser det ud til, at meget af hverdagen fra før 11. marts vender tilbage – dog fortsat med sprit, afstand og forskellige retningslinjer. Covid-19 er stadig i samfundet, og derfor er det vigtigt, at vi alle fortsat tager hensyn til hinanden og udviser samfundssind.

Retningslinjerne fra Undervisningsministeriet er, at alle kan starte på samme tid efter sommerferien.
I klasserummene kan vi fravige afstandsreglerne på 1 meter, men på fællesarealerne gælder afstandskravet på minimum 1 meter fortsat.

Vi beder jer være opmærksomme på, at såfremt man rejser uden for landets grænser i sommerferien, så gælder Udenrigsministeriets rejsevejledning. I finder gældende rejsevejledninger her.

Vejledningen skal overholdes i forhold til adfærd på destinationen og i forhold til myndighedernes karantæneregler efter endt rejse. Vi må forvente at billedet med covid-19s udbredelse er i bevægelse hen over de kommende måneder, så skolen tager alle forholdsregler.

I de tilfælde hvor vi ser os nødsaget til at lukke klasser ned vil der ske virtuel undervisning.

Hvis en elev/kursist konstateres smittet, skal vi straks orienteres via skolens hovednummer: 5667 0400.
Herfra vil man blive stillet videre til et af medlemmerne af skolens Coronaberedskab.
Der skal ved henvendelse oplyses navn, klasse/hold samt et mobilnr. hvor vi kan opnå kontakt til jer på.

 

 

 

Nye tiltag fra uge 43

For at undgå nye hjemsendelser på grund af covid-19 vil der fra uge 43 blive iværksat nye tiltag.

Rart at vide for vores samarbejdspartnere

Fra uge 43 er der nye tiltag mod covid-19: Dette gælder for gæster på Køge Handelsskole

Åbent hus 2021 og covid-19

Vi ser tiden an, så hold øje med vores hjemmeside, når vi nærmer os dagen for afvikling af åbent hus

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge