Slå muren ned


Køge Handelsskole

Tidligere på måneden fandt konferencen om ordblindhed og svage læsere sted på Køge Handelsskole. Der var et flot fremmøde, og der hersker ingen tvivl om, at der er i dagens Danmark er behov for øget oplysning om den udfordring det er at være ordblind eller at have svært ved at læse.

 

Undervisning er vigtig

Allan Corfitsen, kursuschef på Køge Handelsskole bød velkommen og fortalte om samfundets udvikling i forhold til den megen fokus, der er på faglært arbejdskraft kontra de mange ufaglærte ledige, der ikke umiddelbart er i stand til, uden hjælp, at kvalificere sig til at blive faglært.

”Alle former for jobs i dag kræver en eller anden form for skrive- eller læsefærdighed. Det kan fx være at skulle læse og forstå en brugsvejledning, eller at skrive ned, hvilke piller fru Hansen skal have. I dag er det et vilkår, som kan være svært at leve op til, hvis man enten er ordblind eller aldrig rigtig er blevet god til at læse.  Som ordblind er det blevet svært at ”gemme” sig som ufaglært på en arbejdsplads, og man er derfor afhængig af at få hjælp til at kompensere for sin manglende skrive- og læsefærdigheder, for ikke at stå uden for arbejdsmarkedet. Det er her vi kan hjælpe med undervisning til både ordblinde og svage læsere, ” sagde Allan Corfitsen i sin velkomst.

Rie Nielsen, direktør fra Hovedstadens Ordblindeskole greb stafetten, og hun redegjorde for diverse statistiktal og faktuelle oplysninger omkring ordblindhed. Blandt andet fortalte hun om den udvikling, der er foregået gennem årene for de ordblinde i forhold til kompenserende hjælpemidler. Rie Nielsen pointerede kraftigt, at it som hjælpemidler aldrig kan stå alene; undervisning og pædagogiske og faglige kompetente undervisere er en lige så vigtig del af et undervisningsforløb, for at en ordblind skal klare sig godt i gennem et forløb og opnå et godt udbytte.

Masser af muligheder
Finn Madsen, der er lastbilchauffør i lufthavnen, fulgte op med egne erfaringer fra sin hverdag som ordblind og viste en kort film fra YouTube, der viser hvordan et menneske virkelig kan profilere af at få ordblindeundervisning, også selv om man har nået en vis alder. Man kan se filmen her.

Der blev også gennemgået og fremvist forskellige teknologiske hjælpemidler, og spørgelysten til det var stor fra publikum. Arrangementet kunne sagtens have varet flere timer, for med alle de muligheder og hjælpeværktøjer, der findes i dag, er det som at træde ind i et skatkammer.

Køge Handelsskole udbyder både ordblindeundervisning til alle over 18 år (OBU) og forberedende voksenundervisning i dansk og matematik (FVU). Du er velkommen til at kontakte koordinator for området Mette Koch, 22 32 13 40 eller på mko@khs.dk hvis du er blevet nysgerrig, enten på egne eller en andens vegne.

 

 

Besøgsdag på Køge Handelsskole

Den 10. februar 2022 fra 16.30 - 18.00 holder Køge Handelsskole Besøgsdag.

Voksenuddannelser i tværnationalt fokus

Voksenuddannelse til debat: EU-projekt med KHS i spidsen vil nytænke uddannelser til voksne.

Bedre forståelse af Europa part IV

Hvordan øger vi forståelsen for Europas arbejde med migration?

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge