Skills stafet går virtuelt


Køge Handelsskole

Nyt skoleår er i gang, og CAMPUS Køge bobler af liv - ligesom før nedlukningen i marts. Dagligdagen er på mange måder tilbage i normalt gear, men afstand, sprit og forholdsregler er ny hverdagskost. Skolerne indstiller sig på, at ikke alt kommer tilbage i de rette folder i efteråret – Skills Stafetten er heller ikke en undtagelse.

 

”Det er skønt, at vi er tilbage, og at vores elever i hele CAMPUS Køge kan få fysisk undervisning igen og være sammen med deres kammerater – dog med alle forholdsregler, så som afstand og sprit. Skolerne arbejder hver dag på at holde rammerne klar, men det er alles ansvar at vi kan holde den nye hverdag under covid-19 kørende,” siger campus-koordinator, Fie Illum Jessen, som pt. arbejder på at finde nye muligheder for at lave brobygning og intro forløb for de folkeskoleelever, som plejer at besøge CAMPUS Køges uddannelser hen over året.


”Det var naturligvis svært – vemodigt – at vi i foråret måtte melde ud, at Campus+ ikke kunne gennemføres i 2020. Og Erhvervsskolernes dag, som vi normalt afholder i maj, på tværs af ungdomsuddannelserne på Køge Handelsskole, EUC Sjælland og ZBC i CAMPUS Køge, for bugtens 7. klasses elever måtte vi også aflyse”, fortæller Fie Illum Jessen.

5000 elever fra bugtens folkeskoler til intro og brobygning på campus-skolerne
Normalt byder CAMPUS Køge knap 5000 elever fra bugtens folkeskoler velkomne på skolerne i forskellige brobygnings- og introforløb, som alle er en del af vejledningen til skolernes tre gymnasier og alle erhvervsuddannelserne. Intentionen er at præsentere eleverne for paletten af uddannelser og de muligheder, det giver for den enkelte unge.

”I et vejledningsperspektiv er vi så heldige, at vi i fællesskab i CAMPUS Køge kan gå sammen i arbejdet med at vejlede elever og informere om vores uddannelser og de brancher, som vi uddanner til. Vi har et stærkt fællesskab, hvor vi er dygtige til at formidle vores uddannelser, og vores elever er sammen om at fortælle, hvordan og hvilke muligheder, vi har i fællesskab”, fortæller Fie og fortsætter;

”For os er det vigtigt, at den unge kan træffe et kvalificeret valg og det kræver vejledning, afprøvning og dialog med andre unge. I det lys fandt vi det heller ikke sjovt at se den traditionsrige Skills Stafet måtte gå i vasken for de 1900 elever, som netop nu er begyndt i 8. klasse. En hurtigt arbejdende gruppe bestående af styregruppen på Skills Stafet sammen med nogle nøglepersoner fra de tre skoler i CAMPUS Køge er gået sammen og er blevet enige om at omsætte Skills stafet til et virtuelt format, som går i luften akkurat som startdagen for Skills Stafet”.

Skills stafet – et helt nyt koncept for 8. klasserne
I den nye Skills Stafet bringer campus 8. klasserne rundt på campus-skolernes afdelinger i det virtuelle rum. Det er et heldagsprogram, hvor eleverne skal løse små opgaver og quizzer krydret med test og afprøvninger. Aktiviteterne kan afvikles i et almindeligt klasseværelse – eller hjemme, hvis en grundskoleelev hjemsendes pga. covid-19.

”Det betyder, at alle grundskolerne kan holde fast i deres planlægning – og vi med Skills Stafet i 2020-setuppet kan byde 8. klasseeleverne indenfor i en verden af ungdomsuddannelser – og heri første runde stifter de bekendtskab med erhvervsuddannelserne og de fire hovedindgange, som alle er repræsenteret i CAMPUS Køge og i det materiale, som skolerne netop nu arbejder på at få på plads – sammen og hver for sig – præcis i den ånd, som har præget samfundet under corona,” siger Fie Illum Jessen om Skills Stafet, som er klar til at gå virtuel på dagen for den oprindelige fysiske event.


Projektet er blevet støttet med midler fra:

Aktiviteter fremfor nikotin

Ny multibane er ét af de tiltag, der giver øgede aktivitetsmuligheder for eleverne på Køge Handelssk

Festlig tiltrædelsesreception for ny direktør

Siden 1. juni har Stig Johansen stået i spidsen for Køge Handelsskole, og det blev fejret.

EUX-studenter på Køge Handelsskole dimitterede

Køge Handelsskole fejrede glade dimittender fra EUX Business ved en højtidelig translokation.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge