Skifte kurs som voksen


Køge Handelsskole

Senere på foråret kan repræsentanter fra Køge Handelsskole – hvis covid-19 tillader det - rejse til Ungarn for at møde de øvrige partnere i projekt "OLFA - Financial Literacy Training for "Outside the Labour Force Adults" under Erasmus+, KA2 Strategisk partnerskabsprojekt inden for voksenuddannelse.

 

”"OLFA - Financial Literacy Training for "Outside the Labour Force Adults", som Køge Handelsskole koordinerer, er et 2-årigt samarbejde, som løber fra 2019 til 2021, og det involverer deltagelse af fem europæiske lande – Danmark, Italien, Belgien, Spanien og Ungarn,” fortæller Irina Grauengaard, som er Erasmus+ projektleder på Køge Handelsskole.

”Partnerne i projektet repræsenterer voksenuddannelsesorganisationer med omfattende erfaring indenfor undervisning og kompetenceløft af voksne. Det første tværnationale projektmøde for samarbejdet blev afholdt den 20.-21. januar i begyndelsen af 2020. På grund af de særlige omstændigheder af COVID-19-pandemien har alt projektarbejdet siden marts samme år foregået online, og vores planlagte træningsbegivenhed i Ungarn og det tværnationale projektmøde på Tenerife er udsat og sat på standby. Når muligheden kommer rejser jeg med og to kollegaer på Køge Handelsskole, Finn Arvid Olsson og kundechef Gorm Steen Johansen til projektets træningsbegivenhed i Ungarn, og vi glæder os,” siger Irina Grauengaard.

”Vores grundlæggende mål med projektet er at skabe et tilbud, som kombinerer internationale oplevelser og vise nye muligheder, som vil være nyttig til voksenuddannelse overalt i EU. Sammen udvikler vi innovative undervisningsmaterialer til undervisere, som skal styrke og forbedre voksnes økonomiske færdigheder. I Erasmus+s ånd skal vi fremme interkulturel dialog mellem undervisere og voksne elever fra forskellige EU-lande, og vi skal fremme kulturel udveksling og deling af oplevelser men en god praksis relateret til fælles europæiske kulturelle værdier,” siger Irina Grauengaard, Erasmus+ projektleder på Køge Handelsskole.

Livslang læring er en nødvendighed
”Livslang læring er en vigtigt for os alle, for vi lever et langt liv og vores tilværelse ændrer sig hele tiden – på godt og ondt. Det er baggrunden for projektet. Vores fokus er på individet, hvis liv ændres af en udefrakommende faktor eller på anden måde sidder fast i deres levevilkår og har brug for yderligere færdigheder for at udvikle deres forskellige kompetencer. Dette projekt retter sig indirekte mod voksne, som er i livskrise fx tvunget ud af arbejdsmarkedet på grund af nogle eksterne faktorer, har brug for at ændre deres liv for yderligere succes, få ny viden, finde nye job og søge nye muligheder. Vores direkte målgruppe er, undervisere, trænere og voksenuddannelsesfagfolk, som er fortrolige med deres problemer og er åbne for at imødekomme og anvende nye løsninger,” siger Irina Grauengaard.

”Projektets output er innovative løsninger til at tackle problemerne for voksne, der er strandet uden for arbejdsstyrken. Vi ønsker at tilskynde til nye basale kompetencer inden for livskompetencer til nye udfordringer og nye arbejdsmiljøer blandt andet gennem skabelse af en ny, praksisorienteret og brugervenlig håndbog, der inkluderer træningsmetoder for voksne, der reagerer på nye udfordringer og praktiske implementeringsøvelser,” fortæller Irina Grauengaard.

For mere viden kan man følge OLFA-projektet på Facebook eller på projektets eget website.

 

 

 

Efter påske kommer nye tider

Foråret er tydeligtvist på vej: Efter påske kommer vi mere i omdrejninger hvad angår fysisk samvær

Ny direktør på Køge Handelsskole

Tillykke til Stig Johansen, som tiltræder som ny direktør på Køge Handelsskole pr. 1. juni 2021.

En lille genåbning før påske

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi så småt kan åbne for ungdomsuddannelserne pga. test

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge