Sidste nyt fra Spanien og Cuba


Køge Handelsskole

Gennem forskellige workshops med fokus på globalisering er de studerende på Køge Handelsgymnasiums 3. årgang blevet præsenteret for forskellige problemstillinger som optakt til den sidste store skriftlige opgave.  

 

Med midler fra Louis P havde underviserne Malene Vaz og Camilla Scholz på vegne af spansklærergruppen inviteret journalisten Jørgen Laurvig, som tidligere har været tilknyttet DR. ”Han afholdt to forskellige workshops om henholdsvis Cuba og den aktuelle politiske situation i Spanien, hvor bl.a. det nye græsrodsparti Podemos, som repræsenterer den unge generation, har fået stærkt fodfæste. Omdrejningspunktet i Cuba-foredraget var de nye diplomatiske forbindelser mellem Cuba og USA, og de historiske og fremtidige spin-offs som dette lægger op til,” siger Malene Vaz.


”Jørgen Laurvig har stor erfaring fra sine utallige rejser til bl.a. Spanien og Cuba, og han gav vores studerende indsigt og dugfriske nyheder fra to spansktalende nationer. Han hev emner frem, som mange af vores studerende vil kunne beskæftige sig med i den store skriftlige opgave, inden for det felt, vi kalder ”DIO”, som står for ”Det internationale område”. De studerende skal med udgangspunkt i to fag fordybe sig i et selvvalgt emne med fokus på internationale forhold, som munder ud i en skriftlig fremstilling og en eventuel mundtlig eksamination,” siger Camilla Scholz og fortsætter: ”Vores kollegaer på de andre DIO-tilknyttede fag – nemlig sprogfag, historie og international økonomi – afholdt workshops om andre spændende og aktuelle emner så som terror, flygtninge- og migrationsproblematikker, globale ligheder/uligheder, Indien, sociale medier i et globalt perspektiv, og ikke mindst metodebrug i undersøgelse og analysering til større projekter.”

 

 

test123123
dsfg

Sommerferie og covid-19

Covid-19 er stadig i samfundet, og det er vigtigt, at vi alle fortsat tager hensyn - også i ferien.

Fejring af afgangseleverne 2020

Vi glæder os til den kommende eksamensperiode, hvor du skal afslutte din tid på Køge Handelsskole.

Boost sabbatår med faglige vitaminer

Der er masser af mulighed for faglig og personlig udvikling for studenter trods Covid-19

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge