Rask og uden røg!


Køge Handelsskole

Onsdag den 4. november var der røgfri dag på Køge Handelsskole i KHS Cafe. Dagen bød på en række tilbud fx kunne rygere få testet deres lunger for kulilte, og man kunne snakke med sundhedskonsulenter om sundhed og rygestop.

Kl. 12 gik stand upperen Mikkel Rask på scenen og gav et show om rygning og rygestop. I forbindelse med ”Røgfri dag” var der udskrevet en konkurrence, hvor skolens elever og studerende kunne byde ind med deres slogan, som fremadrettet vil blive brugt til at markere dagen. Det bedste forslag blev præmieret med en iPad – vinderen blev Nikolaj Grejsmark Schjermer Ellermann fra 2i på HHX for sloganet ”Kloge unger har rene lunger”. Præmien blev overrakt af Mikkel Rask.

Fakta:
Sundhedsministeriet bevilgede i 2012 3.3 millioner kr. over tre år til at afprøve et nationalt koncept for tobaksforebyggelse i fem samarbejdskommuner. Foruden Køge Kommune kom Greve, Solrød, Stevns og Faxe kommuner med for at udvikle og afprøve en ny national model, der skal forebygge at børn og unge begynder ar ryge og hjælpe unge rygere til at stoppe igen. Indsatsen bliver flerstrenget nemlig; forebyggelse af rygestart, rygestop, mentorering og information. Projektet blev indledt i foråret 2013 for alle involverede parter i projektet. På Køge Handelsskole blev der uddannet rygestopskonsulenter – og hvert år i november markeres indsatsen med en røgfri dag. 

 

Efter påske kommer nye tider

Foråret er tydeligtvist på vej: Efter påske kommer vi mere i omdrejninger hvad angår fysisk samvær

Ny direktør på Køge Handelsskole

Tillykke til Stig Johansen, som tiltræder som ny direktør på Køge Handelsskole pr. 1. juni 2021.

En lille genåbning før påske

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi så småt kan åbne for ungdomsuddannelserne pga. test

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge