Ordblinde får hjælp til at læse videre


Køge Handelsskole

Kenneth Jensen har netop fået svar på, hvorfor han har måtte kæmpe så hårdt med at skrive, læse og forstå i skolen. I dag er han 34 år, og det var først da Mette Koch, uddannelsesleder for Ordblindeundervisning og Forberedende Voksenundervisning, anbefalede ham at tage en ordblindetest, at han fik viden om, at han er ordblind og kan få hjælp. Nu får han gratis ordblinde-undervisning, så han kan fuldføre sin uddannelse samt realisere drømmen om et kontorjob.

Kenneth Jensen går til ordblindeundervisning. Det har givet ham troen på, at han kan fuldføre sin EUX Business uddannelse samt realisere drømmen om et kontorjob.

Kenneth Jensen startede på EUX Business på Køge Handelsskole i januar 2020, og for ham var det altafgørende for hans fremtid, at han blev anbefalet at blive testet for ordblindhed.

”Det betyder alt, at jeg nu får den rette hjælp. Jeg har ikke kunne forstå, hvorfor jeg har haft så svært ved skolearbejdet før. Det var derfor en lettelse at tale med dem fra Ordblindeundervisningen. Ved hjælp af den nationale ordblindetest kunne de hurtigt aflæse mine udfordringer med at læse og forstå teksterne, og oplyse, at jeg er ordblind. Jeg har nu valgt at holde en pause på EUX Business for at opkvalificere fagene dansk og engelsk. Jeg har fået hjælp med individuel sparring på mine opgaver, og jeg lærer både nogle teknikker og at anvende IT hjælpemidler og det letter arbejdet med at forstå tekster og skrive opgaver. Det er guld værd,” forklarer Kenneth Jensen, der ser frem til at færdiggøre fagene på VUC-fjernundervisning, så han kan fortsætte på EUX Business og afslutte de sidste fag han mangler, for at kunne læse videre på hovedforløbet indenfor kontor.

Kenneth til ordblindeundervisning med underviser Henrik.

Hjælp at hente for ordblinde
Kursuscentret KHS har en afdeling for Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU). Her kan alle, der er færdige med grundskolen, få lavet en gratis ordblindetest samt efterfølgende få ordblindeundervisning tilpasset den enkelte.

”Er du i tvivl om, hvorvidt du er ordblind, kan man altid kontakte os, og få lavet en test” fortæller Mette Koch, der er uddannelsesleder for Ordblindeundervisning og Forberedende voksenundervisning.

”Vi tilbyder små trygge hold, og skræddersyr dem, så undervisningen er tilpasset til alle deltagerne. Alle ordblinde har forskellige udfordringer og ordblindeundervisning er individuel. Ordblinde kan f.eks. finde det rigtig anstrengende at læse, og koble lyde og bogstaver sammen, så derfor laver vi særskilt undervisningsplan til hver enkelt kursist. De kommer med hver deres formål for læring samt individuelle udfordring, og de kan få test og undervisning om dagen og om aftenen,” siger Mette Koch.

Er du ordblind?
Er du i tvivl om du er ordblind, så kan du kontakte Mette Schou Jensen på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole på tlf. 91346616 eller msj@khs.dk.

Ordblindeundervisning.

Copenhagen Cartel underviser elever fra HHX i bæredygtig innovation

En af ’Løvens hule’ virksomhederne, Copenhagen Cartel, besøgte innovations-eleverne på HHX.

Virkeligheden ind i undervisningen

Partnerskab med lokale virksomheder giver en ny dimension til undervisningen på HHX.

Matchmaking mellem elever og virksomheder

Både elever og virksomheder fik gjort sig attraktive overfor hinanden til Job- og karrieredag.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge