Nyt internationalt samarbejde


Køge Handelsskole

Gennem et internationalt samarbejde har Køge Handelsskoles internationale koordinator Gitte Dyrløv skabt kontakt til projekt omkring kvalitet i undervisningen med rod i Holland og fordelt ud på seks forskellige lande.

 

EFVET og projekt QUAL4T kvalitet i undervisningen

Gitte Dyrløv fik ved sidste EFVET konference kontakt med Margrieta Kroese fra Holland, som har arbejdet med kvalitet i undervisningen. Hun deltager i et projekt ved navn QUAL4T, som er udarbejdet af syv partnere fra seks forskellige EU-lande – nemlig Holland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Grækenland og Spanien. Sammen har de udarbejdet en række værktøjer til kvalitetssikring og evalueringsformer i forbindelse med undervisning.

Margrieta Kroese og hendes trainee Betime Hoxha fra Holland besøgte Køge Handelsskole sidst i januar, hvor lærerne på EUD Business fik et hands-on kursus i forskellige strategier og øvelser, der kan bruges praktisk i undervisningen og i teamsamarbejde, så deltagerne gik derfra med ny inspiration til konkrete øvelser - i form af et helt hæfte med 34 kapitler med øvelser.

Det var interessant besøg, som åbnede muligheden for at blive partner i et kommende follow-up projekt, som Køge Handelsskole netop har besluttet sig for at gå ind i for at styrke arbejdet med kvalitetssikring. Her vil Gitte Dyrløv bliver tovholder, og international koordinator Tina Biil Eriksen vil også komme til at deltage i en del af arbejdet.

 
De internationale koordinatorer på Køge Handelsskole

Karrieretanker i 2.g

Uddannelsesmessen KarriereTanken lagde fornyelig til på KHS for at inspirere eleverne til fremtiden

Uddannelse ajour

Undervisning og læring i digital tidsalder? Det var bærende emne på et Erasmus+samarbejde i uge 45

Åbent hus 2020

Sæt kryds - vi holder åbent hus den 16. januar 2020 - kom og oplev vores uddannelser og studiemiljø

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge