Nyt internationalt projekt i søen


Køge Handelsskole

For et år siden banede internationale koordinator Gitte Dyrløv fra Køge Handelsskole vejen til endnu et internationalt projekt. Netop nu er der fuld gang i projektet, der handler om kvalitet i undervisningen – i første omgang på skolens EUD Business.

 

KHS med i QUAL4T

Gitte Dyrløv fik ved sidste EFVET konference i begyndelsen af 2016 kontakt med Margrieta Kroese fra Holland, som har arbejdet med kvalitet i undervisningen i et projekt ved navn QUAL4T, som er udarbejdet af syv partnere fra seks forskellige EU-lande. Her et år senere er to af Køge Handelsskoles to internationale koordinatorer Gitte Dyrløv og Tina Biil Eriksen i gang med fortsættelsen af QUAL4T – nemlig QUAL4T2. I sidste halvdel af marts rejste de to koordinatorer til Rom for at være med til et arbejdsmøde sammen med de øvrige partnere fra Holland, Spanien, Italien, Grækenland og Danmark.  Sammen har de udarbejdet en række værktøjer til kvalitetssikring og evalueringsformer i forbindelse med undervisning.

”Da Margrieta Kroese – den hollandske tovholder på det foregående projekt – besøgte Køge Handelsskole sidste år i januar fik lærerne på EUD Business resultaterne fra QUAL4T i form af en workshop i forskellige strategier og øvelser, der kan bruges praktisk i undervisningen og i teamsamarbejde samt et hæfte med 34 kapitler med øvelser.

Nu er tiden til at komme i gang med follow-up projekt, hvor Køge Handelsskole nu også er partner for at styrke arbejdet med kvalitetssikring,” siger Gitte Dyrløv og fortsætter.
”Udfordringen er at det for teams på erhvervsskoler godt kan være en opgave at prioritere arbejdstiden. Lærere har mange roller – de skal både undervise, coache, på virksomhedsbesøg, forberede undervisning, og derudover skal de også fremstå som et team for at evaluere elevernes resultater i deres uddannelsesforløb. Det projekt vi går ind i handler om hvordan man får de bedste værktøjer til at træffe de rigtige valg og følge de rigtige mål i arbejdet med teamplaner,” siger Gitte Dyrløv.

På langt og kort sigt
”I det første QUAL4T projekt gav lærerne i deres feedback udtryk for, at de stadig ikke følte, at de havde nok viden og værktøjer til at udarbejde en god årsplan og følge op. Der er behov for at binde institutionernes langsigtede strategier og politikker sammen med de kortsigtede handlinger ”på gulvet” i de enkelte teams – og det er her det nye projekt skal samle op. Projektet har til formål at introducere og videreimplementere en fremgangsmåde for udformningen af den strategiske planlægning i teams, der går nede fra og op i erhvervsskolernes organisation,” supplerer Tina Biil Eriksen.

”I løbet af projektet skal partnerskolerne nå tre hovedprodukter, som kan stilles til rådighed for teams – nemlig en kvalitetsguide med beskrivelse af, hvordan en effektiv årsplan opbygges samt flere redskaber til at hjælpe teams i arbejdsprocessen, inklusiv modeller til planen, en bog med best practices fra de tests, vi udfører samt et træningsprogram, som vi vil bruge i vores egne organisationer samt et kortere program, som alle erhvervsskoler vil kunne bruge i deres egne teams, eller som kan bruges af de individuelle teams,” siger Tina Biil Eriksen.

 

 

Sommerferie og covid-19

Covid-19 er stadig i samfundet, og det er vigtigt, at vi alle fortsat tager hensyn - også i ferien.

Fejring af afgangseleverne 2020

Vi glæder os til den kommende eksamensperiode, hvor du skal afslutte din tid på Køge Handelsskole.

Boost sabbatår med faglige vitaminer

Der er masser af mulighed for faglig og personlig udvikling for studenter trods Covid-19

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge