Nye tiltag fra uge 43


Køge Handelsskole

Efter en periode med hjemsendelse af eleverne på Køge Handelsgymnasium og EUX Business på Køge Handelsskole er der truffet beslutning om nye tiltag for at forebygge nye hjemsendelser. Tiltagene træder i kraft, når skolen åbner efter efterårsferien.

 

Kære elever over 18 år og forældre til elever under 18 år                                             

Efter en periode med hjemsendelse af eleverne på Køge Handelsgymnasium og EUX Business på Køge Handelsskole er der truffet beslutning om nye tiltag for at forebygge nye hjemsendelser. Tiltagene træder i kraft, når skolen åbner efter efterårsferien. Det drejer sig om opstramninger og tilføjelser til alle kendte retningslinjer fra før hjemsendelse. Tiltagene handler om at passe på alle med fast gang på skolen og alle vores gæster.

Alle tiltag gælder foreløbigt til og med 18. december med mulighed for forlængelse eller lempelse før tid, hvis smittetallene falder tilstrækkeligt. Coronaberedskabet følger udviklingen uge for uge – og i særligt fokus er smittetallene i Solrød, Greve, Stevns og Køge, som pt er betydeligt højere end landsgennemsnittet.

Fra uge 43 gælder følgende:

 • Der vil fortsat være rul på virtuel og fysisk undervisning for eleverne på EUX Business og Køge Handelsgymnasium for at give plads på skolen. Hold øje med skemaet
 • Afstribning på gange tydeliggøres, og trafik på smalle steder begrænses
 • Alle klasser og medarbejdere tildeles faste toiletter af hensyn til smittekæderne
 • Det er valgfrit for elever om de vil bære mundbind eller visir på fællesområder, men for medarbejdere bliver det efter ferien obligatorisk på fællesområder fx ved udgang fra kontorer, lærerværelser, møderum mv.
 • Der forsøges indført et ”corona team”, som skal huske alle ankommende på håndvask og sprit om morgenen. Ordningen tages op til evaluering undervejs
 • Der er bestilt flere fodbetjente spritdispensere til opstilling på travle steder
 • KHS Cafe vil forsøge at køre ud med et rullende salg af mad og drikke for at minimere pres i KHS Cafe. Det gælder fortsat at man ikke besøger KHS Cafe i grupper og der er stadigvæk mulighed for online bestilling 
 • Der afmærkes to meter fra elever til lærer i klasselokalerne med det formål at passe på såvel elever som lærere
 • Lærer skal bære værnemidler, hvor to meter reglen ikke kan opretholdes i klasselokalet – læreren skal også anvende værnemidler ved gruppearbejde udenfor klasseværelset
 • Eleverne skal have faste pladser i deres stamklasser – og det skal de også opfordres til i valgfag
 • Der skal luftes ud 3-5 minutter pr. klokketime

 

Coronaberedskabet har desuden besluttet at ændre skolens retningslinjer for, hvornår elever kan vende tilbage til fysisk undervisning efter at have været smittet med Covid-19. Det træder ligeledes i kraft fra uge 43. Har en elev haft en positiv test, kan eleven komme retur til fysisk undervisning, efter man har været symptomfri i minimum 48 timer.

Har eleven været testet positiv uden symptomer, kan eleven vende tilbage til skolen efter minimum syv dage selvisolering efter testsvar.

Vi appellerer til alle fortsat tager situationen alvorligt, tager ansvar og følger alle retningslinjer, så vi kan sikre hinanden trygge rammer, så vi kan fortsætte vores hverdag sammen på skolen. 

På Køge Handelsskole passer vi på hinanden.

 

Med ønsket om en rigtig god efterårsferie.

Med venlig hilsen

Tim Christensen
Direktør på Køge Handelsskole

Dateret 9. oktober 2020

 

 

 

Elevmøde på Fehmern

HHX-elever studerer Fehmernbæltforbindelsen på besøgscenteret i Heiligenhafen.

VOXPOP: Uddannelserne på Køge Handelsskole

Lederuddannelsen har rykket mig - både som leder og menneske

Da Hans Hansen blev forfremmet til teamleder, fik han ansvar for mennesker - og ikke kun varer.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge