Målrettet til erhvervslivet


Køge Handelsskole

Køge Handelsskole oplever fremgang på alle ungdomsuddannelser. Atter i år er interessen for Køge Handelsgymnasium stor, men de unge er også interesserede i at blive faglært med en EUX Business eller EUD Business for at komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

 

Optag til ungdomsuddannelser

”Vi oplever stor interesse for vores uddannelser over hele linjen,” siger direktør Tim Christensen. ”Fortsat vil rigtig mange gerne gå på vores handelsgymnasium, som åbner for uddannelser på videregående læreanstalter. Vi ser, at tidligere studerende også interesserer sig for universitetsstudier i sprog fx engelsk, hvor de ser det giver rigtig god mening at tage den teoretiske værktøjskasse fra økonomifagene på HHX med. Det giver dem den faglige ballast, som er i høj kurs på det globale arbejdsmarked. Sprog, økonomi og finans er gode kort på hånden i omskiftlig fremtid, som den vi går i møde. Forsat er der også mange fra Køge Handelsgymnasium, som finder vej til forskellige studier på CBS, og det, vi hører fra dem, er at den faglige pakke, de får med fra os, stiller dem godt, når de går i gang med studierne,” siger Tim Christensen.

”Fra sommerferien sender vi også de første studenter videre fra IBS English. De får et forspring i forhold til andre danske studerende, der drømmer om at fortsætte ind på videregående studier på engelske og amerikanske universiteter. Nu har vi haft dem hos os i tre år – og klasserne på alle tre årgange faktisk – har en anden faglig tilgang og interesse end eleverne på de øvrige studieretninger.  Flere fortæller også, at de oprindeligt havde udset sig STX til at bære dem frem mod deres mål – men tilbuddet hos os om at tage en studentereksamen på engelsk trak.  Efter den nye gymnasiereform, som træder i kraft til august, kommer vores IBS English til at hedde ”Global Business Studies in English” – og stadigvæk vil eleverne på denne studieretning, som led i deres uddannelse, tage de sprogkurser med tilhørende certifikat, der åbner døre til drømmestudier i England og USA,” siger Tim Christensen. 

Mange muligheder med erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelserne EUX Business og EUD Business har nu lagt reformen bag sig, og vi oplever interesse for dem begge. På EUD Business tager vi mod de elever, der drømmer om hurtigt at realisere sig selv og få etableret sig på arbejdsmarkedet som faglært. På EUX Business oplever vi, at eleverne forbereder sig på to forhold: Enten er de usikre på, hvad fremtiden bringe – om de vil i læreplads – eller vil holde døren til kortere videregående uddannelser åben. En stor del laver et aktivt fravalg af en studentereksamen og vælger den tidmæssig kortere vej med EUX Business for at kvalificere sig til bestemte brancher eller funktioner. For EUX Business vedkommende er der stadig tale om en ”nyhed”, men den lader til at være forankret i en bred bevidsthed – trods kort tid på markedet,” siger Tim Christensen.
”Elever fra alle tre ungdomsuddannelser prøver kræfter – og nogle oplever stor succes som iværksættere. Kendetegnet for dem er, at de forretningsmæssigt har lagt sig en sund faglig base for at kaste sig ud som selvstændige: Forretningsplaner, SWOT-analyser, kendskab til bogføring, virksomhed- eller afsætningsøkonomi i kombination med dansk og andre sprog- og analysefærdigheder fra enten EUD, EUX eller HHX er god latin, når man vil give sine gode ideer en chance. For eleverne på alle tre ungdomsuddannelser er vi stolte af forsat at kunne tilbyde tre ugers sprog- og praktikophold et sted i Europa.  Uddannelses- og Forskningsministeriet tildelte i oktober 2015 Køge Handelsskole Vet Mobility Charter, som gennem fem år sikrer os, at vi kan udsende et stort antal elever med Erasmus+ til Spanien, Tyskland, Frankrig, Malta og England. Vi har endnu nogle ledige pladser på vores uddannelser, og hvis man er interesseret, ansøger man blot via www.optagelse.dk,” siger Tim Christensen.

 

 

Besøgsdag på Køge Handelsskole

Den 10. februar 2022 fra 16.30 - 18.00 holder Køge Handelsskole Besøgsdag.

Voksenuddannelser i tværnationalt fokus

Voksenuddannelse til debat: EU-projekt med KHS i spidsen vil nytænke uddannelser til voksne.

Bedre forståelse af Europa part IV

Hvordan øger vi forståelsen for Europas arbejde med migration?

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge