Ledelse af mennesker er fantastisk


Køge Handelsskole

Nicolai Bækø-Christensen er produktionschef hos Brdr. Soland, og har fået et helt andet syn på sig selv og sin rolle som leder, efter at han har fået fyldt sin lederværktøjskasse op på Overbygningen til Den Grundlæggende Lederuddannelse på Kursuscentret KHS.

Nikolai er netop blevet færdig med Overbygningsforløbet til Den Grundlæggende Lederuddannelse - og det mener han klart, har gjort ham til en stærkere leder.

Som leder med 20 mand er Nicolai Bækø-Christensen ikke i tvivl.

”Ledelse af mennesker er fantastisk! Det er svært at lede mennesker, og det skal du tage alvorligt. Jeg har ansvar for hele produktionen, men også for at udvikle vores medarbejdere og skabe den bedste arbejdsplads med de bedste forhold for mine medarbejdere, og det er det jeg brænder for. Det har hjulpet mig meget at få ny viden samt sparring til min hverdag som leder, og jeg har fx rent regnskabsmæssigt virkelig åbnet øjnene for, hvad der er vigtigt i regnskabet og hvordan jeg læser regnskaber. og sådan er det over hele linjen. Jeg har vitterligt fået fyldt min ledelsesværkstøjskasse op,” siger Nicolai Bækø-Christensen.

Nikolai er netop blevet færdig med Overbygningen på Den Grundlæggende Lederuddannelse - og det mener han klart, har gjort ham til en stærkere leder.

”Jeg hviler mere i mig selv, og føler, at jeg står solidt, og ikke kan væltes omkuld. Vi fik desuden et stærkt netværk sammen i gruppen, og bruger stadig hinanden i svære situationer, hvor vi drøfter vores udfordringer. I min optik burde de ekstra fag i overbygningen slet ikke være en overbygning, men en del af Den Grundlæggende Lederuddannelse, fordi det er her alle brikkerne falder på plads. Som en ekstra dimension,” forklarer Nicolai, der er produktionschef hos smedefirmaet Brdr. Soland.

Nicolai Bækø-Christensen

Dialog er guld værd
Nicolaj fortæller, at han er praktiker, og bestemt ikke den store teori fan.

”Det er netop derfor jeg klart anbefaler GLU som lederuddannelse, da den ikke tager så lang tid og desuden er tæt koblet til vores hverdag, som leder. Vores hold bestod af folk fra vidt forskellige brancher fx medicinalindustrien, togdrift, kommuner og stålindustrien. Vi var forskellige, og alligevel – eller måske netop derfor - var det sjovt at opleve, hvordan vi kunne sparre med hinanden. Det var guld værd, og er noget man ikke kan læse sig til eller undervise i – lige fra starten af uddannelsen gjorde underviserne meget ud af at skabe et tillidsbaseret rum, hvor vi fik lyst til at åbne os op og bruge hinanden,” fortæller Nicolai Bækø-Christensen.


Inddragelse af deltagernes egen oplevede ledelsesvirkelighed
Der er stort fokus på sparring på tværs og at inddrage deltagernes egen oplevede virkelighed og de udfordringer de står overfor i deres dagligdag.

”Det er afgørende, at vi som undervisere sætter fokus på at igangsætte sparring på tværs ved at inddrage deltagernes egen oplevede virkelighed og de udfordringer de står overfor i deres dagligdag. Udover det faglige indhold, handler det i høj grad om individuel personlig udvikling, hvor vi bygger videre på den læring og udvikling, der allerede er sat godt i gang på GLU,” siger Rikke Lunde Madsen, underviser på overbygningen.

Fem særlige områder, der ikke indgår i Den Grundlæggende Lederuddannelses (GLU) obligatoriske moduler, er i fokus på overbygningen.  F.eks. hvordan man som leder håndterer og forebygger stress, personalejura ift. sygdom og ansættelse, og hvordan man som leder tolker et årsregnskab og formidler det, kulturforståelse samt hvilken indflydelse bæredygtighedsdagsordenen har på den enkelte leders ledelsesadfærd.

Fakta
Undervisningen på overbygningen varer 12 dage fordelt over ca. 4-5 måneder, og er en blanding af teorioplæg, gruppearbejder, refleksion og plenumdialoger.

Den Grundlæggende Lederuddannelse starter 8. februar 2022.

Overbygningen starter næste gang 1. marts 2022.

Besøgsdag på Køge Handelsskole

Den 10. februar 2022 fra 16.30 - 18.00 holder Køge Handelsskole Besøgsdag.

Voksenuddannelser i tværnationalt fokus

Voksenuddannelse til debat: EU-projekt med KHS i spidsen vil nytænke uddannelser til voksne.

Bedre forståelse af Europa part IV

Hvordan øger vi forståelsen for Europas arbejde med migration?

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge