Konference om Ledelse og velfærdsteknologi


Køge Handelsskole

Teknisk revolution ændrer for øjeblikket ved hverdag og vilkår. Ikke mindst i tilgangen til velfærdsomsorg, som i disse år er i kikkerten rundt om i kommunerne. Konference om Ledelse og velfærdsteknologi i Køge ser på teknologi med afsæt i borgernes behov.

 

Teknisk revolution

”Teknologisk Institut, Cubion og Kursuscentret på Køge Handelsskole er gået sammen om at lave en konference, som behandler begreber som velfærdsteknologi og velfærdsinnovation. Der er stor fokus på det for øjeblikket, og vi befinder os i en brydningstid på mange måder,” fortæller konsulent og underviser Kim Duus Glovinski fra Kursuscentret på Køge Handelsskole.
”På Konferencen om Ledelse og velfærdsteknologi, som vi afholder den 5. december 2016 kl. 10.00-12.00 i Køge, sætter vi os ind i kommunerne og borgernes perspektiv: Det handler om at udvikle nye måder at anvende teknologi på inden for velfærdsområdet – og nye innovative måder at til at udføre velfærdsopgaver. Det er en kendsgerning, at vi befinder os i en højteknologisk tidsalder. Vi render alle rundt med små avancerede computere i lommen, der findes et hav af intelligente løsninger ude i husstandene – fx køleskabe, der kan oplyse om dets indhold og fødevarers holdbarhed, vaskemaskiner, der selv beregner vasketøj baseret på en given mængde og graden af snavs, robotstøvsugere etc. Erhvervelsen af denne slags ting bunder i nysgerrighed og lyst,” siger Kim Duus Glovinski.

”Den teknologiske revolution i tilgangen til fx at støtte borgernes selvhjulpethed, sikre bedre rehabiliteringsforløb og øge den enkeltes selvstændighed kræver bare noget helt andet. Det er ikke et spørgsmål om at højne brugen af ”gadget” i mødet med en borger. Det kræver en anden tilgang – og det er det, vi lægger op til at give indsigt og løsningsforslag til på konferencen,” siger Kim Duus Glovinski og fortsætter: ”Anvendelsen af velfærdsteknologien har nogle vigtige funktioner overalt, men succesfuld implementering kræver myndig ledelse og kyndigt følgeskab. De kommende år står kommunerne over for at skulle levere mere velfærd med færre hænder. Der bliver flere ældre, der skal have pleje, og færre i arbejdstyrken, der skal skabe velfærden. Det er ikke kun den mentale indstilling, der skal arbejdes med. Det er klart at denne omstilling teknisk fordrer nye måder at arbejde på – og det vil for mange ansatte i fx omsorgsplejen opleves som en konflikt i forhold til fagligheden,” siger Kim Duus Glovinski.
”Men velfærdsteknologi skal være den løftestang, der giver medarbejderne et bedre arbejdsmiljø og sætter fokus på kerneopgaven, men samtidig skåner medarbejdernes krop mest muligt: Samfundets yngste generationer vurderes nu til at blive 100 år – og ser man bort fra velfærdsteknologiens umiddelbare økonomiske effekter ved at løfte udfordringerne ved en skæv demografi, så skylder man arbejdsstyrken et godt langt og sundt liv – uanset hvad de har arbejdet med,” siger Kim Duus Glovinski.

Kim Duus Glovinski


Fremtiden er her
”Velfærdsteknologi som hele indvarsler ny fremtid, som alle brancher må forvente sig en del af. Indenfor står erhvervsuddannelsesverdenen vi også på tærsklen til teknologisk revolution: Tekniske hjælpemidler, robotter og automatiserede løsninger vil præge den måde, vi arbejder og bruger og belaster vores kroppe på. Det vil påvirke den måde, vi tænker og hvordan, vi agerer som mennesker. Vores Kursuscenter er født ud af Køge Handelsskole som erhvervsskole og innovativt hus – og når vi ser erhvervsuddannelser hele raden rundt, så kommer der til at ske ting og sager, som ændrer hele samfundet. Det bliver ikke som verden, der var engang -  ,” siger centerchef Allan Corfitsen på Kursuscentret på Køge Handelsskole.

Allan Corfitsen

”Det er baggrunden for, vi er gået sammen med Teknologisk Institut og Cubion.  Hvis ledelserne i det kommunale Danmark tænker velfærdsteknologien ind i en ny digitale og strategiske sammenhænge, er det naturligt at tage afsæt i borgerens behov: Hvordan udvikler vi teknologier, der bedst muligt kan sikre leveringen af en ydelse på den måde, der passer bedst til den konkrete borgers behov? Og hvordan ledes og organiseres dette arbejde bedst muligt i kommunerne? Det er den type spørgsmål, vi sammen med politikere, ledere, fagpersoner, velfærdsteknologiske leverandører, undervisere og i det hele taget aktører inden for det velfærdsteknologiske område, vil rejse på konferencen. I overskrifter kommer vi den 5. december rundt om grundene til, vi skal arbejde med velfærdsteknologi, vi ser på nye borgerroller i anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. Det er selvklart, at vi på dagen skal tale om etik og velfærdsteknologi. Vi vil også stille konkrete værktøjer til rådighed for at komme i gang hjemme i kommunerne og hvor der ellers kan arbejdes med velfærdsteknologi. Strategisk aktionslæring og forandringskommunikation er to konkrete elementer i en overgangsfase, som kræver store forandringer som denne. Det er gratis at deltage i konferencen (dog tager vi et udeblivelsesgebyr på 500 kr.). Man kan tilmelde sig frem til den 25. november ved at skrive en mail med teksten ”Jeg deltager i konferencen den 5. dec.” i emnefeltet til e-mail mah@khs.dk,” siger Allan Corfitsen.

 

Læs mere om om indhold og tilmelding til konference 

Vigtigt om nødundervisning

Køge Handelsskole tilbyder virtuel tilstedeværelse som nødundervisning i tilfælde af ...

Skills stafet går virtuelt

I CAMPUS Køge er Køge Handelsskole, EUC Sjælland og ZBC klar til at være virtuelle Skills-værter

Test og tilstedeværelse

Skal du testes for covid-19? Læs om hvordan du forholder dig til din uddannelse

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge