Køge Handelsskole fylder 125 år


Køge Handelsskole

At danne og uddanne – dét har været Køge Handelsskoles opgave i de 125 år, der er gået siden grundlæggelsen i 1897. Opgaven er den samme, men måden og rammerne har ændret sig gevaldigt.

Dengang og nu - Køge Handelsskole kan 12. januar 2022 fejre 125-års jubilæum

Køge Handelsskole kan den 12. januar 2022 fejre 125-års jubilæum.

”Der er selvsagt sket meget, siden skolen blev grundlagt – den spæde start i lånte lokaler rundt om på byens skoler, flytningen til pløjemarken på Lyngvej til i dag, hvor Køge Handelsskole er en del af kernen i Campus Køge. Skolens fornemmeste opgave er der dog ikke lavet om på; det er til stadighed at danne og uddanne mennesker til livet,” fortæller Stig Johansen, der er Køge Handelsskoles 9. direktør. Skolens første forstander var H.J. Hansen – der senere blev borgmester i Køge.

Stig Johansen er umådeligt stolt over den uddannelsesinstitution, han står i spidsen for. Særligt den betydning skolen har - og har haft - for både Køge, samfundet og mennesker.

”Køge Handelsskole kan med stolthed fejre 125 år på bagen som uddannelsesinstitution i Køge. Skolen startede som en fagskole for byens handelslærlinge, da Køge var en mindre købstad med ca. 3300 indbyggere, men er i dag en uddannelsesinstitution, der tilbyder livslang læring til alle og bidrager til vækst, lokalt som regionalt. Siden de første 16 lærlinge trådte ind ad døren den 12. januar 1897, har ambitionen og viljen været, at hjælpe mennesker til et godt liv via uddannelse, samt at sætte vores præg på verden som samfund,” siger Stig Johansen.

Husvild i Køge
Men hvordan startede det hele, dér for 125 år siden? Mens Køge i midten af 1800-tallet havde været en vigtig udskibningshavn for korn til England, var handelen i 1890’erne i højere grad lokalt præget og en voksende detailhandel, der forsynede byen med forbrugsvarer gjorde, at service- og handelshvervet voksede kraftigt i byen. Det gav grobund for tanken om at uddanne handelselever.

I december 1896 besluttede Køge Handelsforeningen at oprette en aftenskole for handelslærlinge og den 12. januar 1897 startede Køge Handelsskoles første årgang i lånte lokaler på byens skoler. Undervisningen foregik efter arbejdstid og med undervisning i fag som skønskrivning, retskrivning, regning, bogholderi og korrespondance. I 1965 lejede skolen sig ind på Pedersvej 6-8, men rammerne sprængtes hurtigt, så de mest utrolige lokaler - såsom en spejderhytte, en kirke og den lokale boldklubs omklædningslokaler - har i tidens løb været taget i brug for at rumme den voksende elevtilgang.

”I 1982 kom skolen på Lyngvej til, og det var startskuddet til dét, der siden udviklede sig til Campus Køge, hvor skolen på Uddannelsesvej i dag er placeret,” fortæller Stig Johansen.

Spå om fremtiden
I dag rummer Køge Handelsskole tre ungdomsuddannelser; EUD Business, EUX Business og Handelsgymnasiet HHX samt et væld af kurser og efteruddannelser, og omkring 1450 årselever har deres daglige gang på institutionen i Køge. Grundstenen skolen blev bygget på for 125 år siden er stadig den samme, og målet for fremtiden er klart.

”Køge Handelsskole har altid været nytænkende og haft fokus på forandring. En skole for alle, med højt til loftet. Vi vil vedblive at være en toneangivende institution, der skaber vækst lokalt som regionalt. Ligesom vi forsat vil bidrage til udvikling af Campus og Køge som uddannelsesby,” fastslår Søren Eltorp, bestyrelsesformand for Køge Handelsskole. 

At spå om fremtiden må altid blive et bud. Et kvalificeret et er, at bæredygtighed, verdensmål og klima fremadrettet vil fylde endnu mere, og man kan forestille sig, at Køge Handelsskoles udvikling særligt skal ses i dette lys, påpeger Stig Johansen.

”Vi arbejder bl.a. mod at blive UNESCO Verdensmålsskole, ligesom vi vil deltage positivt i klimaregnskabet, hvilket sætter skolens udvikling ind i en ny kontekst - og vi er klar til at navigere i de udforinger, fremtiden bringer,” siger Stig Johansen og fortsætter:

”Én ting er sikkert, og det er, at Køge Handelsskole altid vil uddanne og løfte mennesker fra deres udgangspunkt, levere uddannelser af god kvalitet og være et godt, meningsfyldt sted at arbejde.”

Fra venstre; Søren Eltorp og Stig Johansen


Anderledes jubilæumsfejring
Corona spiller desværre igen ind, hvilket betyder, at den planlagte, festlige markering af jubilæet er aflyst.

”I stedet har Køge Handelsskole udgivet et festskrift, der kaster lys over Køge Handelsskoles historie og virke som dannelsessted og rolle i et lokalsamfund som Køge,” slutter stig Johansen.

Festskrift
Festskriftet i anledningen af skolens 125-års jubilæum kan læses her.

Jubilæumsbog udgivet i anledningen af Køge Handelsskoles 125-års jubilæum.

Jubilæums-plancher kreeret af vores elever

Køge Handelsskoles har i anledningen fået kreeret 5 historiske plancher, hvor man kan se, hvad der er sket igennem 125 år. Plancherne er lavet af Praktikcentrets elever og kan ses her.

Besøgsdag på Køge Handelsskole

Den 10. februar 2022 fra 16.30 - 18.00 holder Køge Handelsskole Besøgsdag.

Voksenuddannelser i tværnationalt fokus

Voksenuddannelse til debat: EU-projekt med KHS i spidsen vil nytænke uddannelser til voksne.

Bedre forståelse af Europa part IV

Hvordan øger vi forståelsen for Europas arbejde med migration?

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge