Køge Handelsskole blåstemples for kvalitet i udlandsophold


Køge Handelsskole

Uddannelses- og Forskningsministeriet har endnu engang godkendt Køge Handelsskole til en fornyet 5-årig akkreditering, som er en blåstempling af skoler, der tilrettelægger udlandsophold af høj kvalitet.

 

De internationale koordinatorer på Køge Handelsskole har i 10 år sendt unge på skolens ungdomsuddannelser af sted i tre ugers sprog- og praktikophold med Erasmus+ (EU’s uddannelsesprogram), der fremmer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner i medlemslande.

”Det er en kæmpe anerkendelse af vores arbejde med at sende eleverne ud i verden, som vi er meget stolte over. I 2015 kom vi for første gang med som én af de blot otte erhvervsskoler i Danmark, og nu har vi netop fået beskeden om at vi i de kommende 5 år er garanteret midler til at fortsætte den populære Erasmus+-ordning på Køge Handelsskole, fortæller Tina Biil Eriksen, der til daglig arbejder som international koordinator sammen med Gitte Dyrløv og Inge Jakobsen.

Fornem klub
Køge Handelsskole har i årerne sendt flere hundrede elever og en række medarbejdere på udlandsophold til forskellige destinationer i Europa, og så snart grænserne åbnes igen, står de klar til at organisere udlandsophold. Beskeden om fortsættelse af akkrediteringen betyder at handelsskolen stadig er med i den fornemme klub af faste Erasmus+ samarbejdspartnere. Blåstemplingen er et udtryk for det gode og strukturerede arbejde, som skolens internationale koordinatorer har gjort for at udsende elever i udlandsophold samt deres bidrag til at udbrede kendskabet til Erasmus+.

Følger tiden
Erasmus+-programmet skaber utallige mobilitets- og samarbejdsmuligheder inden for uddannelse, ungdom og idræt. Det er med til at give elever og undervisere færdigheder og erfaringer, og er en del af moderniseringen af uddannelses- og ungdomsarbejde i Europa. Det nye program (2021-2027), som Køge Handelsskole er en del af, skal være endnu mere inkluderende, tilgængeligt og bæredygtigt. Nogle
 vigtige mål er bl.a. at støtte digitaliseringen i europæisk uddannelse og hjælpe med at opbygge det europæiske uddannelsesområde. For at opnå disse mål er det nye program designet til at være lettere tilgængeligt for organisationer end nogensinde før og Erasmus+akkreditering er afgørende for dette mål.

 

 

 

Efter påske kommer nye tider

Foråret er tydeligtvist på vej: Efter påske kommer vi mere i omdrejninger hvad angår fysisk samvær

Ny direktør på Køge Handelsskole

Tillykke til Stig Johansen, som tiltræder som ny direktør på Køge Handelsskole pr. 1. juni 2021.

En lille genåbning før påske

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi så småt kan åbne for ungdomsuddannelserne pga. test

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge