Klar til at komme videre


Køge Handelsskole

Den traditionsrige sommerafslutning på Stærk fra Start betyder altid sjov og hygge – og markerer samtidig et vemodigt farvel til elever, der afslutter deres uddannelsesforløb og skal videre i uddannelse eller job.  

 

Sommer for Stærk fra Start

41 elever og 11 undervisere fra CDI - Center for Integration og Sprog og Køge Handelsskole fejrede sammen Stærk fra Starts sommerafslutning hos underviser Kenneth Guldager Hansens forældre, som ejer en gammel nedlagt grusgrav tæt ved Ejby. Stedet har gennem de seneste 14 år lagt grund til sommerafslutning på Stærk fra Start. 

Dagen gik traditionen tro med hygge, hvor eleverne og lærerne sammen fiskede, spillede petanque og spiste frokost. Hyggedagen rummer et højtideligt punkt, når der skal siges farvel til dem, der afslutter uddannelsesforløbet med overrækkelse af eksamensbeviser samt legatoverrækkelse til elever, der har udvist dygtighed, arbejdsomhed, flid og godt venskab. Denne gang gik legaterne fra Kenneth Guldager Hansens forældre Flemming Guldager Hansen og Anne-Lise Hansen til Abdulkadir Hussein Mohammed (Somalia) og Faisa Mohamed (Somalia).

Et stærkt kort
Stærk fra Start er et uddannelsestilbud for unge flygtninge og indvandrere i alderen 16-25 år, og køres af Køge Handelsskole i samarbejde med Center for Dansk og Integration. Sammen har de gennem mere end 15 år givet unge flygtninge og indvandrere, der ønsker at tage en uddannelse eller gerne vil i job, en basal grunduddannelse, så de kan komme Stærk fra Start i det danske samfund. Undervisningsforløbet, som siden 2001 har holdt til på Køge Handelsskoles EUX & EUD Business, varer fra et til tre år alt efter afhængigt af elevens faglige udgangspunkt. Underviserne hjælper eleverne med at styrke deres muligheder ved at arbejde med forskellige arbejdsmetoder og studiekompetencer – samt de giver eleverne konkrete indblik i det danske samfund og traditioner. Eleverne på Stærk fra Start for øjeblikket kommer fra flere forskellige lande fx Afghanistan, Somalia, Syrien, Eritrea. De ønsker alle at få et godt liv med de muligheder, som en uddannelse og et job giver, og det er det Stærk fra Start er sat i verden for.

 

 

Besøgsdag på Køge Handelsskole

Den 10. februar 2022 fra 16.30 - 18.00 holder Køge Handelsskole Besøgsdag.

Voksenuddannelser i tværnationalt fokus

Voksenuddannelse til debat: EU-projekt med KHS i spidsen vil nytænke uddannelser til voksne.

Bedre forståelse af Europa part IV

Hvordan øger vi forståelsen for Europas arbejde med migration?

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge