KHS under nedlukning


Køge Handelsskole

Hilsen fra skolens direktør med en række vigtige informationer om skoledagen hjemme under nedlukning, om eksamener i perioden, nødlov om bl.a. sommerens afgangseksamen med mere.

 

Kære alle elever

Vi håber, I alle er kommet godt i gang med den nye hverdag. Her følger en række vigtige informationer for alle på Køge Handelsgymnasium og på vores uddannelser på EUX & EUD Business under nedlukningen.

Ny hverdag:
Vi har fra dag 1 meldt ud, at hverdagen under covid-19-epidemien skal forløbe så godt som normalt. Eneste forskel er, at I sidder hjemme og modtager undervisning i stedet for på skolen. Det betyder, at jeres undervisning begynder til normal tid, hvor I skal være klar ved computeren og følge jeres læreres anvisninger. Under disse særlige omstændigheder vil jeres læring i den kommende tid være afhængig af jeres egen indsats.

Følg derfor jeres undervisning og skema. Vær aktive og aflever det, I bliver bedt om. I det omfang at det er muligt fører jeres lærere fravær, så sørg for at være aktive undervejs i undervisningen på jeres læreres fortrukne læringsplatforme hvad enten den hedder teams, Office 365, Lectio, Zoom, Skype, face time mv.
I den forbindelse vil jeg i øvrigt sige, at jeg er stolt over den måde, alle har fået livet til at gå videre på – med en virtuel skoledag. Selvfølgelig er der udfordringer fx overbelastede systemer og tålmodighed, der sættes på prøve mv., men jeg er imponeret over, at vi har kunne skifte de fysiske rammer ud så hurtigt og fortsætte det, vi er her for sammen – nemlig at give jer læring og dannelse som mennesker – stor ros til jer og vores lærere!

Eksamen den kommende tid:
Vi forsøger som sagt at køre hverdagen som normalt – bare hjemmefra. Alle eksaminer fastholdes derfor også –under ændrede vilkår naturligvis. Skal du til eksamen, så får du direkte besked fra vores ungdomsadministration om, hvordan det kommer til at foregå.

For alle elever, der skal tage afgang til sommer, så kan jeg meddele, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med Folketinget arbejder på at få en nødlov på plads for bl.a. at sikre unge og voksne afgangselever deres eksamensbevis til sommer. Det kan fx komme til at betyde, at visse eksamener bliver aflyst.

Jeg skriver det for, at I ikke skal være nervøse for at være stillet dårligere i forhold til at søge ind på uddannelser, selv om I evt. skal op til færre eksamener, end de almindelige regler normalt kræver. I udkastet til loven står der, at elever, som afslutter deres eksamen under de midlertidige regler, retsmæssigt vil være stillet lige med andre studenter og afgangselever.

Sidst og ikke mindst:
Jeg skal bede jer om at bakke op til de påbud, som Statsministeren melder ud. Udvis samfundssind.

Nedlukning af skoler betyder, at I skal blive hjemme hos jeres familier. Kun hvis I har fritidsjobs i nødvendige funktioner i samfundet fx i supermarkeder, så skal I selvfølgelig passe jeres arbejde ved siden af jeres uddannelse:

  • Bliv hjemme – hav så lidt kontakt med andre som muligt
  • Hold afstand til hinanden
  • Vask hænder grundigt og ofte – eller brug sprit
  • Host eller nys i ærmet
  • Sygdom meldes i Lectio mv. under fraværsårsager som vanligt
  • I behøver ikke at tage kontakt til skolen vedr. covid-19. Ved svære symptomer skal I naturligvis tage kontakt til læge og myndigheder efter anvisningerne på coronasmitte.dk

På nuværende tidspunkt er fredagscafeer, galla, erhvervsfag messe og øvrige arrangementer indstillet. Vi ses igen, når myndigheder melder fri bane – vi skal nok give jer besked.

Lige nu er der blot at sige:
Jeg ønsker jer god undervisning, deltag aktivt og få det bedste ud af det. Vores formål har ikke ændret sig – vi skal gøre jer klar til at komme i lærepladser og i videregående studier mm.  

Stå sammen ved at holde afstand!

Mange hilsener

Tim Christensen
Direktør på Køge Handelsskole

Dateret: Onsdag den 18. marts 2020

Genvej til : Har du brug for at tale med os? 

 

 

 

Tid for mundbind

Som følge af Statsministerens pressemøde fredag indføres brug af mundbind fra torsdag den 29. okt.

Der er elevpladser til alle

Der er stor ros til regionens erhvervsliv, der stadig melder sig på banen for at få elever fra KHS

Savner du at opleve verden?

I international afdeling arbejder man med at sikre sprog- og kulturoplevelser efter covid-19

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge