Kendskab giver venskab


Køge Handelsskole

I CAMPUS Køge var der 25. april plads til eftertænksomhed og samskabelse af nye events på tværs. Det var tid til den årlige elevrådskonference, som fandt sted på Køge Handelsskole. Alt sammen for at styrke studiemiljøet og fællesskabet på tværs af campus.

 

Elevrådskonferencen 2017

Tirsdag havde eventkoordinator for Køge Handelsskole og CAMPUS Køge Jens Peter Halborg sat eleverne fra elev- og studieråd i stævne til en halv dags strategiarbejde og udvikling på tværs. 40 elever fra Produktionsskolen Klemmensstrupgård, Køge Handelsskole, EUC Sjælland, SOSU Sjælland og Køge Gymnasium var mødt op for at give deres bidrag på vegne af deres egne skoler. Jens Peter Halborg bød eleverne velkommen og præsenterede dem for campuskoordinator Fie Illum Jessen, som havde et oplæg omkring visionerne bag campus med til dem. Dernæst stod den på gruppearbejde omkring fordomme, som underviser Lykke Rømer fra Køge Handelsgymnasium introducerede dem til. Eleverne skulle fx nedskrive de fordomme, som de måtte have om elever fra andre ungdomsuddannelser. Formiddagen gik med at finde på arrangementer på CAMPULS - Uddannelsernes dag, som CAMPUS Køges uddannelsesinstitutioner går sammen om fredag d. 1. september under Køge Festuge. De kom også med bud på hvordan torvet på campus kunne indrettes. Eleverne skulle også tænke over arrangementer, der kan være med til at styrke samarbejdet og kendskabet ungdomsuddannelserne imellem. Idéerne blev fremlagt i plenum lige inden frokosten, der afrundede elevrådskonferencen.

Stereotyper og brobygning
”Formålet med elevrådskonferencen er at nedbryde stereotype forestillinger på tværs af skolerne,” sagde Lykke Rømer og uddybede: ”Man kan sige, at ”kendskab giver venskab” – og øget kendskab til hinanden, gør ikke bare samarbejdet på CAMPUS Køge nemmere – men det giver nu og her bedre studiemiljø på tværs – og på den lange bane et godt netværk, som i dag betyder meget for menneskers professionelle karriere. ”

Ifølge Jens Peter Halborg gav elevrådskonferencen desuden mulighed for, at flere repræsentanter fra skolerne kunne mødes om nye arrangementer i det kommende skoleår, der kan være med til at bygge bro mellem uddannelserne. ”Vi arbejdede med fordomme for at synliggøre dem sammen med lighederne,” sagde han.  ”Der var mange idéer til hvad eleverne kan samles om på tværs af ungdomsuddannelserne. Grillfester, fodboldturneringer, stand-up i Lovparken under Køge Festuge og studiecafé på torvet på campus var bare nogle af dem. Grupperne blev sammensat af elever fra de forskellige skoler, for at få alles perspektiver med. Jens Peter Halborg udtrykte stor tilfredshed med elevrådskonferencens forløb. Eleverne var dybt engagerede, og det lover godt for det kommende års aktiviteter.

 
Historie leveret af CAMPUS Køge

Vi ser frem mod foråret

Som forventet er vi ikke med i den lille genåbning, der gælder fra primo marts, men vi ser fremad

At nedbryde museets fire vægge for unge

I et nyt internationalt projekt under Erasmus+ stilles der skarpt på kultur og kunst

Styr på miljø med grænseløst samarbejde

Køge Handelsskole er med i nye internationale projekter. Et af dem stiller skarpt på miljøproblemer.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge