Internationalt projekt sætter fokus på flygtninge


Køge Handelsskole

Samtaler om flygtninge er vigtigere end nogensinde. Eramsmus+ projektet ”InterGREATing Stories” vil gennem genfortælling af flygtninges historier ændre den måde, vi ser på flygtninge. 

De danske projektdeltagere; Irina Grauengaard og Hans Christian Andersen

Køge Handelsskole koordinerer et stort, internationalt Erasmus+ projekt om flygtninge.

De fem partnerlande - Portugal, Tyrkiet, Rumænien, Italien og Danmark - sidstnævnte repræsenteret ved Køge Handelsskole, mødtes i Eskishehir, Tyrkiet i september. Formålet var ”Short-term joint staff training” for lærerne. Projektet, der er under Erasmus+ KA2 School exchange partnerships, skal udvikle og styrke netværket mellem fem europæiske partnerskoler.

"Samtaler om flygtninge er vigtigere end nogensinde. Projektet ”InterGREATing Stories” vil gennem genfortællinger af flygtninges historier give os et unikt billede af, hvad det vil sige at være flygtning. Projektet går ud på, at studerende fra de fem partnerlande mødes i tre omgange for henholdsvis at skrive, lave grafik og layoute børnebøger med og om flygtninges historier. Ud over at deltage i de fysiske møder 3 forskellige steder i Europa, skal eleverne forberede sig til projektets møder. Inden næste møde i Rumænien i december skal eleverne bl.a. interviewe flygtninge, deltage i et børnebogsseminar med en forfatter og lave en boganmeldelse”, fortæller “interGREATing stories” projektkoordinator Irina Grauengaard, Køge Handelsskole.

Irina fortæller, at Short-term joint staff training” er projektets første fysiske møde, der bl.a. handler om at være sikker på at alle partnere har forstået indholdet af projektet. 

Samtaler om flygtninge

Ændringer skal komme nedefra
”De unge mennesker er dem, der skal være med til at ændre den måde,  vi ser på flygtninge og deres historier. Kulturmødet og dét, at skabe nye fortællinger på tværs af kulturer og socioøkonomiske skel blandt eleverne, er vigtigt i den sammenhæng”, fortæller Hans Christian Andersen, der var deltagende lærer fra Køge Handelsskole.

På hver rejse mødes 30 unge mennesker og 10 lærere fra de 5 partnerskoler. Med mangfoldigheden og de mange forskellige deltagere, er det projektets klare mål, at sætte et stort aftryk.

"Ambitionen er at have berørt 4000 mennesker med de nye fortællinger om flygtninge ved projektets afslutning", fortæller Irina Grauengaard.

Projektdeltagerne

Lokale samarbejdspartnere sikrer lokal forankring
Ud over at fortællingerne selvfølgelig bliver spredt på Køge Handelsskole, er der undervejs også en løbende dialog med CDI Køge, Center for Dansk Integration. Her møder de lokale flygtninge det danske uddannelsessystem første gang. Jeppe Koch er den lokale samarbejdspartner.

Uddannelse og dannelse for de deltagende lærere
Under ”Short-term joint staff training” i Eksisehir, deltog lærerne også i efteruddannelse; bl.a. i et kursus i E-twinning, den internationale platform for Erasmus+ projekter og foredrag om børnelitteratur og i at designe akademiske plakater. Derudover deltog lærerne i flere sociale arrangementer, bl.a. møder med byens borgmester, med lederen af det lokale uddannelsesdirektorat og besøg i den historiske by Bursa.

Rumænien er næste værtsland
Næste møde er i Rumænien, hvor de ca. 40 deltagende skal mødes om at skrive tekst til børnebøger. “GREAT” projektkoordinator Irina Grauengaard og KHA lærer Hans Christian Andersen er i gang at forberede eleverne til næste “Learning Teaching Training Activities”. Ud over træning i at skrive, indeholder rejsen også kulturmøder og besøg på historiske steder.


Erasmus+ projektet ”interGREATing Stories” forventes afsluttet i sommeren 2023 i Køge.

Inspiration til uddannelsesvalget efter studenterhuen

Hvad skal der ske, når studenterhuen er kommet i hus?

Tidligere studenter hjælper nuværende elever med matematikprojekt

Nogle gange er er det godt at lære tingende på en lidt anden måde.

Styr på tallene og klar til karriereskift

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge