Interesse for uddannelse


Køge Handelsskole

Fra uge 9 til 15 kommer i omegnen af 1000 elever fra 8. klasser i hele Køge Bugt-området på introkursus på Køge Handelsskoles tre ungdomsuddannelser – Køge Handelsgymnasium, EUX Business og EUD Business.

 

Introkurser for 8. klasser på Køge Handelsskoles tre ungdomsuddannelser

”Her i det tidlige forår har vi fornemt besøg af 1000 elever fra 8. klasserne i hele Køge Bugt-området. De har som led i deres forberedelser til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse, valgt at besøge en af vores tre ungdomsuddannelser på et todages visit,” fortæller Stina Grube, som til dagligt er uddannelsesleder på EUX & EUD Business på Køge Handelsskole.

”Det er særligt sket en stigning i de unges interesse for EUX & EUD Business, så vi tolker at indsatsen fra UUV, klasselærere og de fælles samarbejder, vi har med de øvrige uddannelsesinstitutioner omkring fx Erhvervsdage og SkillsStafetten begynder at give pote. Vi vejrer forår i luften: De unge og deres forældre er ved at få øjnene op for, at en erhvervsuddannelse er et godt kort på hånden til mange slags karriereveje,” siger Stina Grube, som sætter stor pris på de mange samarbejder, der kører hen over året med mange slags samarbejdspartnere for fortsat at kunne forsyne arbejdsmarkedet med kloge hoveder.

Campus Køge er et plus
”Vi ser optimistisk på fremtiden for erhvervsuddannelser, når vi ser på tallene for introelevernes valg,” siger Tim Christensen, direktør for Køge Handelsskole.
”Når de kommer til Køge Handelsskole, oplever de, at de befinder sig også i et attraktivt område i Campus Køge. Det er en force at alle slags uddannelsesinstitutioner ligger dør om dør – de unge kan fysisk se vejen gennem deres videre uddannelse her. De kan begynde i 10. klasse – eller gå direkte ind på en ungdomsuddannelse. Bagefter kan de forlade Campus for en kortere stund – eller gå direkte videre i en kortere videregående uddannelse på Erhvervsakademi Sjælland. Hvis de bliver ledige eller skal opkvalificeres fx gennem deres arbejde for en virksomhed, kommer de tilbage hertil fx Kursuscentret på Køge Handelsskole. Det er livslang læring, og skolerne står også åbne med tilbud om vejledning til alle tider i tilværelsen,” siger Tim Christensen. 

 

Efter påske kommer nye tider

Foråret er tydeligtvist på vej: Efter påske kommer vi mere i omdrejninger hvad angår fysisk samvær

Ny direktør på Køge Handelsskole

Tillykke til Stig Johansen, som tiltræder som ny direktør på Køge Handelsskole pr. 1. juni 2021.

En lille genåbning før påske

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi så småt kan åbne for ungdomsuddannelserne pga. test

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge