Indblik i dansk undervisning


Køge Handelsskole

For nylig var et hold gæster fra Tjekkiet på ugelangt visit på Køge Handelsskole. Besøget udgør del af det årelange samarbejde med det tjekkiske undervisningsministerium. Målet er at inspirere hinanden i læring og pædagogik.

 

Med projektsamarbejdet ”The Learning Teacher” er målet at kigge hinanden i kortene, når det gælder udvikling af lærerrollen og pædagogiske metoder på erhvervsskoleområdet. Samarbejdet har involveret besøg på tjekkiske erhvervsskoler og hvert år kommer en gruppe undervisere fra erhvervsskoler i Tjekkiet til Danmark og deltager i et særligt tilrettelagt kursusforløb. På Køge Handelsskole er det atter i år Annette Færch, som fungerer som tovholder og underviser på forløbet.

”Deltagerne er undervisere indenfor mange forskellige områder fx hotel- og restaurant, skov- og jordbrug, auto, design og mode, tekniske uddannelser samt fra det pædagogiske område i universitetet i Prag,” fortæller Annette Færch.

”Jeg har gennem samarbejdet opdaget, at der hersker store kulturforskelle mellem Tjekkiet og Danmark i undervisningssammenhænge, så det er altid spændende at mødes for at lære mere og blive inspireret til at gøre noget nyt i læringsrummet,” fortæller Annette Færch.

Video i undervisning
”Et af de nye fænomener, vi sammen kastede os over i år, var video og videoredigering på smartphones, som vinder indpas i undervisningen,” fortæller Annette Færch. ”Ud over kursusdelen, der sætter fokus på nye læringsteorier og giver inspiration til udvikling af pædagogiske metoder, byder besøget også på andre indblik i både Køge og rundt på Sjælland. Vi har netop i år haft lejlighed til at invitere vores gæster med indenfor på Rådhuset i Køge, og vi har besøgt andre uddannelsesinstitutioner i Campus Køge. På opholdets sidste dag gik turen til Vikingeskibsmuseet i Roskilde og videre til København til Christiania, Amalienborg og Strøget.

 

 

Vigtigt om nødundervisning

Køge Handelsskole tilbyder virtuel tilstedeværelse som nødundervisning i tilfælde af ...

Skills stafet går virtuelt

I CAMPUS Køge er Køge Handelsskole, EUC Sjælland og ZBC klar til at være virtuelle Skills-værter

Test og tilstedeværelse

Skal du testes for covid-19? Læs om hvordan du forholder dig til din uddannelse

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge