HHX og EUX Business hjemsendes


Køge Handelsskole

Hjemsendelse af alle årgange og lærere på EUX Business og Køge Handelsgymnasium til nødundervisning gælder fra i morgen til og med uge 41.  Husk: Covid-19 respekterer ingen grænser og skelner ikke mellem skole- og fritidsliv, så lev efter de retningslinjer, som gælder på skolen, i samfundet og i fritiden: Hold afstand, hav høj hygiejne og udvis hensyn – host og nys i ærmet.  

 

Kære elever og forældre på EUX Business og Køge Handelsgymnasium

 

Det er med voksende bekymring, at vi har set smitten brede sig først på Køge Handelsgymnasium primo uge 39 og fra primo uge 40 på EUX Business.

Vi har hidtil løbende lukket klasser ned og hjemsendt 300 elever til virtuel nødundervisning for at inddæmme smitte og forhindre andre elever og lærere at blive ramt.

Vi balancerer på en knivsæg – at tage vare på alle på KHS og lovgivning fra Undervisningsministeriet. Vi har siden pandemiens start levet op til Statsministerens og sundhedsmyndighedernes krav og de udstukne retningslinjer fra Undervisningsministeriet, men nu må vi ty til drastiske midler.

Vi er hårdt ramt af covid-19. I samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed har vi besluttet at hjemsende alle årgange og lærere på EUX Business og Køge Handelsgymnasium til nødundervisning til og med uge 41.

Målet er, at vi kan komme covid-19 til livs indenfor skolens rammer. Det betyder, at alle andre anvisninger, klasser og elever har modtaget vedr. hjemsendelser i uge 39 og uge 40 nulstilles.  

I hjemsendelsen anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed elever og lærere følgende:

  • For dem, der har været i nær kontakt med en smittet råder vi til, I får bestilt tid til test
  • Får man symptomer i løbet af hjemsendelsen, skal man også bestille tid til test
  • Hvis man har været hjemme i syv dage uden symptomer, så kan man komme tilbage til fysisk fremmøde, når den genoptages

 

Når fysisk undervisning genoptages den 19. oktober skal man være rask, symptomfri – og hvis man har været igennem et testforløb, så skal man kunne dokumentere negativ test for at sætte fod på skolen igen.

 

Vi har hele tiden sagt, at vi alle bærer et fælles ansvar for at hindre covid-19 på vores skole. Denne hjemsendelse har rod i festlige begivenheder udenfor skolens regi, og derfor kan vi ikke understrege nok, at alle bærer ansvar over for andre i egen adfærd døgnet rundt.
Vi ønsker ikke en nedlukning af hele samfundet igen. At hjemsende alle på EUX Business og Køge Handelsgymnasium er formålsløs, hvis alle ikke lægger sig i selen: Covid-19 respekterer ingen grænser og skelner ikke mellem skole- og fritidsliv, så lev efter de retningslinjer, som gælder på skolen, i samfundet og i fritiden: Hold afstand, hav høj hygiejne og udvis hensyn – host og nys i ærmet. Vi videreformidler også gerne Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils bøn om, at alle bør skrue helt ned for sociale aktiviteter og at vi alle bruger smittestop-app’en, som kan downloades på smitte-stop.dk.

Vi står som samfund i en alvorlig situation, så tænk jer om, inden I giver et kindkys, et kram, high-five eller ligefrem går til fest. Hjælp os med at bremse sygdommen, så vi kan komme tilbage i vores fysiske rammer. Covid-19 kan være en usynlig følgesvend, den rammer bredt, den kan ramme raske uventet hårdt og senfølger kender ingen konsekvenserne af endnu.

 

Med venlig hilsen

 

Tim Christensen

Direktør på Køge Handelsskole

Køge, mandag den 28. september 2020.

 

 

Vi ser frem mod foråret

Som forventet er vi ikke med i den lille genåbning, der gælder fra primo marts, men vi ser fremad

At nedbryde museets fire vægge for unge

I et nyt internationalt projekt under Erasmus+ stilles der skarpt på kultur og kunst

Styr på miljø med grænseløst samarbejde

Køge Handelsskole er med i nye internationale projekter. Et af dem stiller skarpt på miljøproblemer.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge