Goddag fru Olsen


Køge Handelsskole

Inge Olsen fejrer i august 40 års jubilæum på Køge Handelsskole. Torsdag den 10. august er der indbudt til reception i Cafeen på Lyngvej kl 12. Ved denne lejlighed får Inge Olsen overrakt Dronningens 40 års Fortjenstmedalje i Sølv.

 

Inge Olsen på KHS

Inge Olsens parløb med Køge Handelsskole var allerede begyndt lidt før ansættelsen i 1977, idet Inge Olsen tog den 1-årige handelseksamen, da hun var i slutningen af tyverne. Hun var sin klasses alderspræsident, men som hun selv siger, var det en skøn tid med dejlige mennesker i alderen 16-18 år. Hun mindes en episode, hvor hun i forbindelse med fest sammen med sit hold gik gennem Køge: "Jeg mødte en genbo, og hun hilste meget formelt på mig som datiden dikterede det: "Goddag Fru Olsen" til stor morskab for klassekammeraterne.”

”Efter handelseksamen kom jeg i lære i administrationen på Køge Handelsskole - dengang var skolen lille, og der var 20 ansatte, og man bredte sig ud over flere typer opgaver og funktioner. Da jeg var udlært to år senere, blev jeg fastansat og varetog opgaver i løn og regnskab samt fungerede som studiesekretær i merkonomuddannelserne en overgang," siger Inge Olsen. 
"Jeg har været med og oplevet skolens udvikling fra vi sad på Pedersvej til udvidelsen på Lyngvej. Det første år, vi åbnede afdelingen på Lyngvej, sad administrationen fast en dag om ugen i de nye rammer - og de øvrige i Køge by," siger Inge Olsen.

Hele vejen rundt
"Jeg har altid sat pris på min arbejdsplads og mine dejlige kollegaer, som hen over årene er vokset i antal og fordelt på flere afdelinger. Jeg oplever, at vores arbejdsplads har klaret at vokse sig stor rigtigt flot. Vi har formået at holde fast i en uformel omgangsform og bevare ånden og fællesskabet. Her er højt til loftet, og vi har stor indflydelse på vores arbejde - det har stor indflydelse på, at jeg har været her i 40 år," siger Inge Olsen.

"Jeg har oplevet meget med mine kollegaer gennem tiden: Jeg har rejst på studieture rundt i Europa med gode lærerkollegaer, jeg har oplevet skolens store 100 års jubilæum i 1997, udvidelserne af skolen på Lyngvej, overgang fra papir til digitale løsninger og meget mere. Skolen og kollegaerne har dannet rammen om mit professionelle liv gennem 40 år - og jeg er tilbøjelig til at sige som vores elever: "En gang KHS'er - altid en KHS'er". 

 

 

ENDELIG blev det igen muligt at rejse ud i verden

Østeuropæisk rundtur, Toscana, Rom, Berlin, Nice, Milano og Malaga – endelig blev studieture muligt.

Internationalt projekt sætter fokus på flygtninge

Stort internationalt projekt sætter fokus på flygtninge.

Strandrensning på Mallorca

Syv elever fra HHX er netop hjemvendt fra et Erasmus+ projekt “IVTA” på Mallorca.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge