Genåbning for afgangselever på EUX Business og HHX


Køge Handelsskole

Vi glæder os meget til at se jer alle og give jer den bedst mulige afslutning på jeres ungdomsuddannelse på Køge Handelsskole under disse vilkår.  Målet er, at I kan møde jeres lærere og se hinanden - og sidst men ikke mindst: Blive klar til de eksamener, som bliver mulige under COVID-19.

 

Kære afgangselever på EUX Business og på Køge Handelsgymnasium 

Det bliver dejligt atter at kunne byde jer indenfor igen – selvfølgelig til en ændret hverdag med mange nye rutiner for, at vi sammen kan undgå COVID-19.

Vi glæder os meget til at se jer alle og give jer den bedst mulige afslutning på jeres ungdomsuddannelse på Køge Handelsskole under disse vilkår.  Målet er, at I kan møde jeres lærere og se hinanden - og sidst men ikke mindst: Blive klar til de eksamener, som bliver mulige under COVID-19.

Genåbning
I kan se i jeres skema, hvornår I skal møde på skolen til fysisk undervisning og hvornår I får undervisning hjemme - virtuelt.  I forbindelse med genåbningen har en række medarbejdere på Køge Handelsskole arbejdet for igen at kunne modtage elever og lærere til undervisning. Vi har gjort os umage med at få rammerne i orden til undervisning fysisk på skolen – og det er sket ud fra Sundhedsstyrelsens anvisninger – fx god afstand mellem alle – minimum to meter, alle overflader skal hyppigt rengøres, og der skal tømmes affald tit. Der skal ligeledes være nem adgang til håndvask (og sprit så længe det kan fås) – og der er begrænsninger på adgang til KHS Café, hvor mad serveres forsvarligt i forhold til retningslinjer, så snart de er klar til servering. Hav madpakke med i begyndelsen.

Elever på 3. års HHX vil modtage særskilt besked i e-boks, hvor der vil blive oplyst hvilke dage de enkelte elever skal møde op til fysisk undervisning og hvilken indgang til skolen, som skal benyttes. Af hensyn til minimering af smittespredning, vil det ikke være muligt for alle elever at benytte hovedindgangen.

Elever på 2. års EUX skal møde til fysisk undervisning hvis der i skemaet står 414 eller 514.

Fælles ansvar
Vi har sammen et ansvar for at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19, så følg anvisningerne beskrevet her i brevet og på skolen. Vi skal alle passe på hinanden, og vi følger derfor myndighedernes instrukser.

Holde afstand og vis hensyn
Ligesom før skolen blev nedlukket skal vi vaske hænder hyppigt, bruge håndsprit, holde afstand – og skal man nyse eller hoste, gør man det i albuebøjningen.

Generelt om håndhygiejne
Håndvask med vand og flydende sæbe er en effektiv måde at forebygge smitte. Det skyldes, at håndvask med vand og flydende sæbe medfører, at snavs og bakterier løsnes og fjernes fra huden, hvilket fremmes af den mekaniske bearbejdelse der sker, når man vasker hænder samt skylning med vand. Korrekt udført håndvask tager ca. 45-60 sekunder. Sundhedsstyrelsen har udgivet flere film og vejledninger, som illustrerer korrekt håndvask. Som alternativ til grundig håndvask med sæbe er der håndsprit. Virus er følsom over for desinfektion med alkohol. Brug af håndsprit forebygger kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre. Der er håndspritdispensere på skolen, og der bliver løbende genopfyldt, når det kan indkøbes. Sprit går primært til sundhedssektoren. God håndvask med sæbe er derfor at foretrække.

 

Der skal som minimum vaskes hænder:

- med vand og flydende sæbe, når elever og ansatte kommer ind på skolen
- når hænderne er synligt snavsede
- i faste intervaller fx i hvert frikvarter/pause (eller som minimum hver anden time)
- efter toiletbesøg
- før og efter spisning
- efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde

 

Har man symptomer på COVID-19
Har man symptomer på COVID-19 eller påvist sygdom bliver man hjemme til man er rask plus to dage. Ved sygdom har man pligt til straks at melde det til skolen, så vi kan inddæmme smitte blandt alle, man har været i kontakt med. Ved symptomer eller under sygdom følger man undervisning online hjemmefra.
Sundhedsstyrelsen beskriver symptomer på COVID-19 således: ”For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen og, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber. Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning.”

Har man vejtrækningsbesvær kontakter man akuttelefonen/lægevagten.

Er man i risikogruppen eller er der sårbare i husstanden?
I tilfælde af man er sårbar, eller har en nær pårørende i sin husstand, som skal undgå smitte, bedes man kontakte læge for afklaring.

En indgang for COVID-19-henvendelser
For at undgå henvendelser vedrørende og afledt af genåbning og COVID-19 falder mellem flere stole, bedes elever og forældre rette spørgsmål til studievejleder på studie@khs.dk Henvendelser vil blive besvaret så hurtigt som muligt og afhængigt af henvendelsens karakter. Der vil på forsiden på khs.dk komme en Q&A i forhold til genåbningen i takt med der kommer nye ting frem – brevet her må derfor betragtes som en foreløbig liste af anvisninger og råd.

Eksamen
Det bliver naturligvis en meget anderledes afslutning for afgangseleverne. Flere årskarakterer ophøjes til eksamenskarakter.

Alle elever på 3.g på HHX skal op til to skriftlige og én mundtlig prøve. Alle skal op i skriftligt dansk, samt et skriftligt studieretningsfag på A-niveau, og en mundtlig prøve i SOP.

Alle elever, som afslutter gymnasiale fag på EUX Business skal til følgende prøver:
Mundtlig: Erhvervsområdeprojekt (EOP) og skriftlig i dansk og første udtrukne skriftlige prøve.

Vi glæder os til at se jer på skolen – hold øje med jeres skema og beskeder, I modtager direkte fra skolen vedr. opstart, eksamen og sidenhen om translokation mm.

Med venlig hilsen

Tim Christensen
Direktør Køge Handelsskole


 

 

Rollen som koordinator – kunsten at skabe fremdrift og udvikling i spændet mellem ledelse og kolleger

I en koordinerende funktion har man ofte ansvaret for, at samarbejdet mellem flere parter spiller.

Grøn strøm på Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har fået certifikat på, at al strøm, som skolen ikke selv producerer, nu er grøn.

“Jeg har fået en unik mulighed for at gøre en forskel”

Sådan lød det fra Julie Isabella Henriksen, en tydeligt rørt vinder af Sydbanks rejselegat.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge