Fokus på at få venskabsskoler i Kina


Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har igen haft besøg fra Kina – denne gang var gæsterne en større delegation fra Hunang provinsen og Jilin provinsen – alle med fod i uddannelsesverdenen. Formålet var at udvide øge Handelsskoles samarbejde til at omfatte flere provinser i Kina.

 

”Eleverne på Køge Handelsgymnasium, der havde undervisning i kinesisk, fik på besøgsdagen helt improviseret afprøvet deres kinesiske sprogkundskaber ’live’,” fortæller Køge Handelsskoles politiske og økonomiske stabschef Finn Arvid Olsson i forbindelse med besøget, der også denne gang var organiseret af Rito K. Nielsen.

”De kinesiske gæster var alle fra uddannelsesverdenen, og de viste derfor stor interesse i at opleve et eksempel på dansk undervisning – og tilmed i faget kinesisk – og tale med eleverne, da EUX & EUD Business’ uddannelseschef Hans Severinsen viste dem rundt på skolen. Ud over rundvisningen på Køge Handelsskole, bestod programmet for kineserne af en introduktion til det danske uddannelsessystem ved International koordinator Inge Jakobsen, efterfulgt af præsentation af skolens internationale handelsgymnasie uddannelse ved afdelingens uddannelsesrektor Henrik Flyge samt en uddybning af skolens kinesiske aktiviteter,” fortæller Finn Arvid Olsson.

”Kineserne var meget spørgelystne, og de spurgte især ind til vores inddragelse af venskabsskoler og partnerklasser, som et led i vores internationale strategi – og vi vurderer, der er gode muligheder for at etablere samarbejder, som på sigt vil gavne endnu flere af vores elever – både i faget kinesisk og for klasser på studieretningen International Business Studies på studieture”, fortæller Finn Arvid Olsson, som kunne glæde sig over et vellykket besøg, som blev afsluttet med at de kinesiske gæster gerne fotograferes én for én med de danske oplægsholdere. 

 

 

 

Aktiviteter fremfor nikotin

Ny multibane er ét af de tiltag, der giver øgede aktivitetsmuligheder for eleverne på Køge Handelssk

Festlig tiltrædelsesreception for ny direktør

Siden 1. juni har Stig Johansen stået i spidsen for Køge Handelsskole, og det blev fejret.

EUX-studenter på Køge Handelsskole dimitterede

Køge Handelsskole fejrede glade dimittender fra EUX Business ved en højtidelig translokation.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge