Fokus på at få venskabsskoler i Kina


Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har igen haft besøg fra Kina – denne gang var gæsterne en større delegation fra Hunang provinsen og Jilin provinsen – alle med fod i uddannelsesverdenen. Formålet var at udvide øge Handelsskoles samarbejde til at omfatte flere provinser i Kina.

 

”Eleverne på Køge Handelsgymnasium, der havde undervisning i kinesisk, fik på besøgsdagen helt improviseret afprøvet deres kinesiske sprogkundskaber ’live’,” fortæller Køge Handelsskoles politiske og økonomiske stabschef Finn Arvid Olsson i forbindelse med besøget, der også denne gang var organiseret af Rito K. Nielsen.

”De kinesiske gæster var alle fra uddannelsesverdenen, og de viste derfor stor interesse i at opleve et eksempel på dansk undervisning – og tilmed i faget kinesisk – og tale med eleverne, da EUX & EUD Business’ uddannelseschef Hans Severinsen viste dem rundt på skolen. Ud over rundvisningen på Køge Handelsskole, bestod programmet for kineserne af en introduktion til det danske uddannelsessystem ved International koordinator Inge Jakobsen, efterfulgt af præsentation af skolens internationale handelsgymnasie uddannelse ved afdelingens uddannelsesrektor Henrik Flyge samt en uddybning af skolens kinesiske aktiviteter,” fortæller Finn Arvid Olsson.

”Kineserne var meget spørgelystne, og de spurgte især ind til vores inddragelse af venskabsskoler og partnerklasser, som et led i vores internationale strategi – og vi vurderer, der er gode muligheder for at etablere samarbejder, som på sigt vil gavne endnu flere af vores elever – både i faget kinesisk og for klasser på studieretningen International Business Studies på studieture”, fortæller Finn Arvid Olsson, som kunne glæde sig over et vellykket besøg, som blev afsluttet med at de kinesiske gæster gerne fotograferes én for én med de danske oplægsholdere. 

 

 

 

Velkomst og introuge for nye elever

Vi glæder os til at tage godt imod alle jer nye 1. års elever på Køge Handelsskole.

Rollen som koordinator – kunsten at skabe fremdrift og udvikling i spændet mellem ledelse og kolleger

I en koordinerende funktion har man ofte ansvaret for, at samarbejdet mellem flere parter spiller.

Sommerferieåbent

Henover sommeren har vi åbent alle hverdage for telefonisk kontakt mellem 8:00 og 12:00.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge