Fokus på at få venskabsskoler i Kina


Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har igen haft besøg fra Kina – denne gang var gæsterne en større delegation fra Hunang provinsen og Jilin provinsen – alle med fod i uddannelsesverdenen. Formålet var at udvide øge Handelsskoles samarbejde til at omfatte flere provinser i Kina.

 

”Eleverne på Køge Handelsgymnasium, der havde undervisning i kinesisk, fik på besøgsdagen helt improviseret afprøvet deres kinesiske sprogkundskaber ’live’,” fortæller Køge Handelsskoles politiske og økonomiske stabschef Finn Arvid Olsson i forbindelse med besøget, der også denne gang var organiseret af Rito K. Nielsen.

”De kinesiske gæster var alle fra uddannelsesverdenen, og de viste derfor stor interesse i at opleve et eksempel på dansk undervisning – og tilmed i faget kinesisk – og tale med eleverne, da EUX & EUD Business’ uddannelseschef Hans Severinsen viste dem rundt på skolen. Ud over rundvisningen på Køge Handelsskole, bestod programmet for kineserne af en introduktion til det danske uddannelsessystem ved International koordinator Inge Jakobsen, efterfulgt af præsentation af skolens internationale handelsgymnasie uddannelse ved afdelingens uddannelsesrektor Henrik Flyge samt en uddybning af skolens kinesiske aktiviteter,” fortæller Finn Arvid Olsson.

”Kineserne var meget spørgelystne, og de spurgte især ind til vores inddragelse af venskabsskoler og partnerklasser, som et led i vores internationale strategi – og vi vurderer, der er gode muligheder for at etablere samarbejder, som på sigt vil gavne endnu flere af vores elever – både i faget kinesisk og for klasser på studieretningen International Business Studies på studieture”, fortæller Finn Arvid Olsson, som kunne glæde sig over et vellykket besøg, som blev afsluttet med at de kinesiske gæster gerne fotograferes én for én med de danske oplægsholdere. 

 

 

 

Vi ser frem mod foråret

Som forventet er vi ikke med i den lille genåbning, der gælder fra primo marts, men vi ser fremad

At nedbryde museets fire vægge for unge

I et nyt internationalt projekt under Erasmus+ stilles der skarpt på kultur og kunst

Styr på miljø med grænseløst samarbejde

Køge Handelsskole er med i nye internationale projekter. Et af dem stiller skarpt på miljøproblemer.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge