Fejring af fyrtårnet på Lyngvej


Køge Handelsskole

Den 14. marts fejrer Tim Christensen 25 år som direktør på Køge Handelsskole. Jubilæet kalder på refleksion over tiden, der er gået. I alt det foranderlige står to ting dog fast: Ledelse og læring til alle tider udgør to vigtige pejlemærker for mennesket og direktøren Tim Christensen.

 

25 år som direktør

Tim Christensen har siden 1978 været på ansat på Køge Handelsskole – de første år som timelærer, inden han i 1981 blev han fastansat som handelslærer. I 1989 blev han inspektør – og i 1992 direktør for Køge Handelsskole. De 25 år har været begivenhedsrige og har ført Tim Christensen gennem mange udfordringer og paradigmeskift.  At udviklingen i undervisning og i ledelse aldrig foregår lineært, står som den vigtigste lektie for direktøren. Det er her de helt store komplekse forandringer er sket fx implementering af nye reformer, nye komplekse systemer, nye byggerier eller nye politikker fra Christiansborg. Som tidevand kan det ændre situationen på en nat. Men ledelse og læring har altid optaget Tim Christensen såvel fagligt som personligt.

”De to pejlemærker, jeg har haft gennem hele min karriere, og som jeg særlig har kunnet dyrke som direktør, er læring og ledelse,” siger Tim Christensen.
”Uddannelse og læring har jeg haft som et stærkt gennemgående mål i mange år. Jeg har kæmpet for det – og altid haft som vision, at flest mulige – unge som voksne skulle løftes gennem uddannelse. Da jeg begyndte i sin tid, var Køge en sort uddannelsesplet på landkortet – både når det gjaldt unge og voksne. Unge skal have uddannelse, og voksne skal have kompetencegivende uddannelse og mulighed for at komme videre. Mennesker får muligheder gennem uddannelse – de får værktøjer til livsmestring. Det er godt for den enkelte – og for samfundet. Jo flere uddannelsestilbud – desto flere i uddannelse,” siger Tim Christensen, som er glad for de mange samarbejder i og omkring CAMPUS Køge bærer frugt.
”Jeg brænder for faglig, personlig udvikling og kompetenceudvikling. Jeg har et stort engagement i læring og i pædagogik – og jeg har interesse i, at vi skaber læring på mange forskellige måder. På skolen har vi en fælles overordnet forståelse for pædagogiske værdier som nærvær, anerkendelse, differentiering og faglighed, som bidrager til at skabe optimale forhold for alle, vi har forbi i uddannelse og forløb,” siger Tim Christensen.

Mærk det på egen krop
”Som en af de få direktører – måske den eneste – tager jeg også min egen medicin, når jeg knytter læring og ledelse. Jeg har sideløbende med mit hverv som direktør, forsat min metier som underviser. Jeg har undervist i det, som jeg også gør i mit professionelle virke – og underviser i forskellige regi i fx ledelse, facilitering og forandringsledelse. Gennem mange år underviste jeg også ledelsesgruppen på Køge Handelsskole i ledelse. Undervisningen har givet mg rum til at undersøge og være nysgerrig på, hvad der virker i praksis – og hvordan forskningen og teorierne behandler et givent emne. Resultaterne har jeg selv trukket begge veje – i teorien og i praksis – både i mit virke som underviser og leder. Det er meget lærerigt – og sikrer den relevans og dynamik, som jeg finder essentiel i mit arbejde.”

Univers af paradigmer
”Som direktør er nødvendigt til at have mange slags veludviklede forståelser, når det gælder områder som policy, forhandling og relationer. Det er vigtigt for direktørinstitutionen, at der er ledelsesrum, hvor bestyrelsen sørger for der er højt til loftet. Vi er velsignet med en professionel bestyrelse. Det har gennem årene været et fantastisk samarbejde i tillid. Vi har fået opbakning og god sparring. Bestyrelsen har haft et dygtigt overblik og udvist stor policyevne. De føler stor stolthed over skolen og er gode ambassadører for os,” siger Tim Christensen.

”Det, der også fylder godt for en direktør af en virksomhed i krydsfeltet mellem offentlig og privat er netop arbejdet med policy: Køge Handelsskole er en selvejende virksomhed med professionel bestyrelse. Trods det private islæt, så opererer virksomheden på offentlige vilkår og krav udlagt af over tiden skiftende ministerier med ansvar for uddannelse og unge. Nye vilkår og nye paradigmer er overtiden skyllet ud over skolelandskabet, og det har været min fornemste opgave at omsætte vilkår og skabe rammer for vores ansatte indenfor såvel undervisningen som i administrationen. Policyforståelse og forhandling har optaget en stor del af min tid. Jeg har sammen med mine nærmeste ledere skulle skabe mening og balancere i de nye vilkår, der er blevet præsenteret for vores sektor – og omsætte det meningsfuldt til et tredje paradigme for vores ansatte. Sammen har vi skabt de bedste muligheder indenfor de rammer, vi har fået udstukket – for at uddanne og vejlede og som arbejdsplads for alle ansatte. Jeg er utrolig taknemlig og stolt over alle vores ansatte. De yder dagligt en stor indsats, og det er smukt at opleve, hvordan skolens mange faggrupper som tandhjul i et fint maskineri sammen får hele skolen til at fungere, ” siger Tim Christensen.
”Vi er en attraktiv arbejdsplads – vi fejrer mange jubilarer. Når jeg spørger, hvad der får en medarbejder til at blive i 10, 20, 30 eller 40 år, er svaret typisk, at her er højt til loftet. I en nutidig arbejdskultur, som ellers er meget præget af kortere ansættelser og hurtige skift, ser jeg det som en stor ros – og anerkendelse af Køge Handelsskole som arbejdsplads. Det er den unikke drivkraft eller ånd, som har gjort skolen til et kraftfelt, hvor mange gode og kompetente medarbejdere har ønsket at arbejde og være en del af trækket og udviklingen, siger Tim Christensen.

Med medgang og modgang
”Undertiden har jeg da oplevet bump på vejen. Vi har oplevet mange succeser, og vi har høstet meget ros for vores innovative ideer. Vi har altid forsøgt at se muligheder, hvor andre har set begrænsninger. Som en privat virksomhed har vi set efter muligheder for at tjene penge til at kunne levere en ordentlig uddannelse til alle. Vi har ramt guldåren flere gange fx med PC-kørekort, akademiuddannelserne, ledelsesuddannelser etc. Men hver gang vi har fået succes, er muligheden blevet taget fra os: Det har imidlertid aldrig ændret ved trangen til at innovere eller gøre en forskel, men det er da tankevækkende fællestræk ved den måde, institutioner som vores må leve tilværelsen mellem vilkår og muligheder. For os har det fremmet og skærpet vores måde at se lys i mørket, men det kræver stor humor tilsat lyst til fornyelse for at overleve i branchen,” siger Tim Christensen.

 

 

 

 

Velkommen til nyt skoleår - under covid-19

Hjælp med at passe på hinanden. Vi tager situationen alvorligt og følger myndighedernes anvisninger

Sommerferie og covid-19

Covid-19 er stadig i samfundet, og det er vigtigt, at vi alle fortsat tager hensyn - også i ferien.

Fejring af afgangseleverne 2020

Vi glæder os til den kommende eksamensperiode, hvor du skal afslutte din tid på Køge Handelsskole.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge