Et godt skoleeksempel


Køge Handelsskole

Styrelsen for Forskning og Uddannelse besøgte Køge Handelsskole for at se og høre om, hvordan skolen arbejder med internationalisering. Skolens tre internationale koordinatorer og deres chefer præsenterede opskriften på succes til glæde og gavn for elever og ansatte på Køge Handelsskole.   

 

internationalisering

35 medarbejdere fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse besøgte Køge Handelsskole mandag den 14. august, som led i deres sommerseminar. Køge Handelsskole modtog i 2015 sammen med syv andre erhvervsskoler Uddannelses- og Forskningsministeriets mobilitetscharter, som garanterer faste midler til at udsende elever og ansatte i Erasmus+ ophold rundt om i Europa i fem år. Internationalisering prioriteres fra strategisk hold og derfor deltog cheferne fra begge ungdomsuddannelser, Henrik Flyge fra Køge Handelsgymnasium og Hans Severinsen fra EUX & EUD Business også i dagens program. Begge afdelinger har sendt undervisere og administrative medarbejdere ud for at hente ny inspiration hjem til undervisning og arbejdsgange.

Køge Handelsskoles politisk økonomisk stabschef Finn Arvid Olsson bød dagens gæster velkommen. I sin tid, da skolen modtog chartret, sagde han om baggrunden for ministeriets anerkendelse: ”På Køge Handelsskole arbejder vi meget med internationalisering, og mobilitetscharteret er i høj grad en blåstempling af skolens engagement, og det er en stor anerkendelse af vores internationale koordinatorer Inge Jakobsen, Tina Biil Eriksen og Gitte Dyrløv. En af grundene til den store succes med Erasmus+ på Køge Handelsskole er det store arbejde, som koordinatorerne har gjort med at lave faste programmer for de udsendte. Der er styr på det hele – og opholdene evaluereres løbende. Der er faste samarbejdspartnere på alle destinationer, og de unge bliver også klædt godt på, inden de rejser, med et kulturelt og sprogligt minikursus, så de er klar til tre uger på farten på egen hånd. Skolen har fået charteret, fordi vi siden starten af 2011 hver år har opnået Styrelsens blåstempling af den måde, vi har gennemført vores projekter på.”

Med på ønskelisten
Med sig hjem fra Køge Handelsskole fik medarbejderne i Styrelsen for Forskning og Uddannelse indsigt i de udfordringer, som skolens internationale koordinatorer oplever i arbejdet med at udsende elever og ansatte fx paradokset i at man gerne vil have de unge får indsigt i omverdenen, men at internationalisering er nedprioriteret i den nye erhvervsuddannelsesreform og kulturforståelse kun kan være et lille valgfag på handelsgymnasiet i den reform, der træder i kraft på gymnasieområdet ved skolestart i august. Desuden kan det være svært at finde praktikvirksomheder til fem dage og at lærere ikke kan benytte programmet til at opgradere deres sprogkundskaber.              

 

 

Besøgsdag på Køge Handelsskole

Den 10. februar 2022 fra 16.30 - 18.00 holder Køge Handelsskole Besøgsdag.

Voksenuddannelser i tværnationalt fokus

Voksenuddannelse til debat: EU-projekt med KHS i spidsen vil nytænke uddannelser til voksne.

Bedre forståelse af Europa part IV

Hvordan øger vi forståelsen for Europas arbejde med migration?

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge