Elevernes praktikpladsmentor


Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har succes med at tilbyde et samtaleforløb med en praktikpladsmentor, der kan guide afgangseleverne på skolens EUX Business og EUD Business i deres søgen efter en praktikplads. Forløbet er med til at støtte de elever, der mangler hjælp til at skaffe en praktikplads.

 

“Vi har på Køge Handelsskole gennemført en obligatorisk praktikvejledningssamtale med alle elever, der afsluttede deres grundforløb i juni 2019. Ved samtalerne har eleverne fået konkrete råd til deres praktikpladssøgning og er blevet vejledt i at søge bredt indenfor uddannelserne. Under praktikvejledningssamtaler tilbydes nogle af eleverne en praktikpladsmentor til at følge dem intensivt i deres praktikpladssøgning. Fælles for de elever, der vælges er, at de mangler en erhvervsfagligkompetent voksenstøtte i processen med at finde den rette praktikplads,” fortæller praktikpladskonsulent Michala Duvier.

I alt er 15 udvalgte elever blevet tilbydt en praktikpladsmentor, og de har i hele foråret 2019 haft møde med deres mentor hver 14. dag for at følge op på deres praktikpladssøgning. Praktikpladsmentoren har, udover at støtte op om praktikpladssøgningen, også støttet eleven i dagligdagen i skolen samt eksamensperioden.


Ekstra ballast i forløbet
“Kendetegnet for de 15 elever, der er blevet tilbudt en praktikpladsmentor er, at de har haft svært ved at sælge sig selv, ligesom en del af dem ikke har nogen støtte i praktikpladssøgningen hjemmefra.  Eleverne har igennem samtalerne fået sparring og opmuntring igennem praktikpladssøgningen, ligesom  de er blevet holdt op på konkrete individuelle aftaler fra gang til gang. I foråret har vi løbende haft virksomheder på besøg for at rekruttere elever, og også her har praktikpladsmentoren hjulpet til, at eleverne har henvendt sig til virksomhederne. Forløbet er en stor succes, da 12 ud af de 15 elever allerede har fået en praktikplads,” siger Michala Duvier.

Praktikpladskonsulenterne på Køge Handelsskole arbejder til dagligt også med at godkende nye virksomheder som praktiksteder samt uddannelsesaftaler, og de hjælper meget gerne med konkret matchmaking - dvs. rette elev til rette virksomhed. Alle virksomheder er velkomne til at henvende sig til praktikcentret, hvis man ønsker at høre mere om fordelene ved et praktik samarbejde.

 

 

Efter påske kommer nye tider

Foråret er tydeligtvist på vej: Efter påske kommer vi mere i omdrejninger hvad angår fysisk samvær

Ny direktør på Køge Handelsskole

Tillykke til Stig Johansen, som tiltræder som ny direktør på Køge Handelsskole pr. 1. juni 2021.

En lille genåbning før påske

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi så småt kan åbne for ungdomsuddannelserne pga. test

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge