Elever satte klimafodspor på de spanske kyster


Køge Handelsskole

Køge Handelsskole repræsenterede Danmark, da elever og undervisere fra Danmark, Grækenland, Litauen og Spanien mødtes i Spanien for at samarbejde om at løse miljømæssige udfordringer tværnationalt. Eleverne fik mulighed for at sætte egne klimaaftryk i Spanien, da de deltog i den internationale kyst oprydnings dag og samlede 47,6 kg affald langs den spanske kyst.

Forud for turen til Spanien havde eleverne arbejdet med at indhente forskellige informationer om affaldssortering i eget land, som de præsenterede for de deltagende lande ved mødet i Spanien.  Turen er en del af "Act Local Think Global" projektet, der er del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Projektet skal skabe bevidsthed omkring affaldssortering på tværs af grænser, og på hvordan man kan mindske eller eliminere de negative påvirkninger af affald.

I Spanien fik eleverne et detaljeret indblik i landets affaldspolitikker og arbejde med miljøhensyn samt rundvisning på lokale affaldsforbrændingsanlæg. De besøgte desuden et socialt inklusionssted, hvor tøj blev indsamlet og genanvendt.

Under turen til Spanien kom eleverne helt ind under huden på den spanske kultur sammen med jævnaldrende elever fra de deltagende lande. De fik afprøvet deres spanske kundskaber, lyttet til spansk musik, spist spansk mad og knyttet nye venskaber på tværs af landegrænser.

Rollen som koordinator – kunsten at skabe fremdrift og udvikling i spændet mellem ledelse og kolleger

I en koordinerende funktion har man ofte ansvaret for, at samarbejdet mellem flere parter spiller.

Grøn strøm på Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har fået certifikat på, at al strøm, som skolen ikke selv producerer, nu er grøn.

“Jeg har fået en unik mulighed for at gøre en forskel”

Sådan lød det fra Julie Isabella Henriksen, en tydeligt rørt vinder af Sydbanks rejselegat.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge