Elever evaluerer sig selv


Køge Handelsskole

Undervisere fra Køge Handelsgymnasiums innovationsteam har netop besøgt Finland i Erasmus+ Staff -ophold for at finde svar på, hvorfor Finland år efter år er topscorer i PISA-undersøgelser, der viser hvor meget eleverne lærer i skolen.

 

Sertan

Køge Handelsskole modtog i 2015 sammen med syv andre erhvervsskoler Uddannelses- og Forskningsministeriets mobilitetscharter, som garanterer faste midler til at udsende både elever og ansatte i Erasmus+ ophold i Europa i fem år. Underviser Rolf Højmark fra Køge Handelsgymnasium valgte sammen med to kollegaer at besøge Nokias tidligere hjemby Tampere i Finland, for at søge inspiration til undervisningen gennem Erasmus+ Staff:

”Vi havde hørt om, hvordan alle skoler i Finland – fra børnehaven og hele vejen til universitetet – var vendt på hovedet. Vores indtryk var også, at undervisningen på en måde blev vendt på hovedet ud fra devisen: ’Hvis eleverne vil lære noget, så skal de nok selv finde ud af at gøre det. ’ Undervisningen lagde ud med at spørge eleverne, hvad de selv havde lyst til at lære mere om, og hvordan de havde tænkt sig at lære det,” fortæller Rolf Højmark, som sammen med sine kollegaer Palle Birch og Sertan Yucel underviser klasser på innovationsstudieretningen.

På egen krop 
De tre undervisere oplevede med egne øjne betydningen af de store forskelle mellem uddannelsessystemet i Danmark og Finland. 
”Danske gymnasier har en meget høj grad af digitalisering, og undervisningen er lærebogsbaseret. I Finland starter eleverne senere i skolen end de danske, har kortere undervisningstimer, færre lektier og længere ferier, men de scorer alligevel højere i PISA-testen end danske elever,” siger Rolf Højmark.


”I Danmark anvendes Problembaseret læring og projektarbejde (PBL) på en lang række videregående uddannelser. Den metode holdt de op med at anvende for 8-10 år siden i Finland. Underviserne fortalte, at de ikke fik nok ud af at anvende den traditionelle resultatfokusering på lærerens vurdering af elevens arbejdsindsats samt skriftlige opgaver. Finnerne arbejder i stedet for med IndividBaseret Læring (IBL). Her vurderer den enkelte elev sig selv og sit ambitionsniveau i en logbog, som eleven selv udfylder og løbende evaluerer med læreren,” forklarer Rolf Højmark.

Efter besøget har Rolf Højmark ladet sig inspirere af sine finske kolleger, han har derfor udarbejdet en logbog, som han vil implementere i sin undervisning. Her skal eleverne vurdere deres egen forberedelse og indsats, og dokumentet skal anvendes til at minde eleverne om, at noget af det vigtigste for deres læring er, at de selv er opmærksomme på, om de har lært noget nyt i timen.

 

 

Rollen som koordinator – kunsten at skabe fremdrift og udvikling i spændet mellem ledelse og kolleger

I en koordinerende funktion har man ofte ansvaret for, at samarbejdet mellem flere parter spiller.

Grøn strøm på Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har fået certifikat på, at al strøm, som skolen ikke selv producerer, nu er grøn.

“Jeg har fået en unik mulighed for at gøre en forskel”

Sådan lød det fra Julie Isabella Henriksen, en tydeligt rørt vinder af Sydbanks rejselegat.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge