Eksamensmesse på EUD Business


Køge Handelsskole

Med den nye reform på erhvervsuddannelsesområdet er nye eksamensformer trådt i kraft. På EUD Business på Køge Handelsskole indbød eleverne og lærere til Eksamensmesse ved afslutning af GF2.

 

I begyndelsen af januar havde Køge Handelsskole debut på den første gruppeeksamen for eleverne på GF2 i uddannelsesspecifikke fag i detail og handel. De elever, der har været ude og lave noget andet lige efter folkeskolen – eller måske taget et andet grundforløb på en anden skole, kan begynde på GF2 på EUD Business. Forløbet spænder over 20 ugers undervisning, og så skal de til eksamen,” fortæller underviser og koordinator Gitte Dyrløv.
”Alle elever har været tilknyttet en virksomhed i lokalområdet, som de har hentet informationer fra. Virksomhederne fungerer både som empiri, kilde og som et lille netværk ind i den branche, man interesserer sig for som elev på EUX & EUD Business – og den virkelighed, de uddanner sig til. Alle lærere fra de forskellige grundfag har bidraget til at udarbejde spørgsmål, der knytter sig til projektet,” siger Gitte Dyrløv.

Fra asken til ilden
”Eksamensmessen onsdag eftermiddag var forældre, venner, lærere og de deltagende virksomhedere inviteret med. Det har været et komprimeret forløb: Mandag udarbejdede og afleverede grupperne synopsis. Tirsdag og onsdag forberedte de eksamen samt lavede messestand. Onsdag eftermiddag var det tid til besøg på standene, og torsdag og fredag stod den på eksaminer. Vi lagde vægt på, at eleverne skulle arbejde praktisk med undervisningens teori, så det handlede om at arbejde så kreativt og mange-kommunikerende som muligt. For mange af eleverne er det første gang, de rammer virkeligheden: Rigtige virksomheder kommer og ser, hvordan de har koblet den teoretiske viden med praksis ude fra virksomhederne. Eleverne havde virkeligt gjort meget ud af det – de fandt det tydeligvis både sjovt og udfordrende arbejde praktisk med deres virksomhed. Det var populært sagt – ikke så meget snak, men vis hvad du véd om din virksomhed!” siger Gitte Dyrløv.

 

 

Karrieretanker i 2.g

Uddannelsesmessen KarriereTanken lagde fornyelig til på KHS for at inspirere eleverne til fremtiden

Uddannelse ajour

Undervisning og læring i digital tidsalder? Det var bærende emne på et Erasmus+samarbejde i uge 45

Åbent hus 2020

Sæt kryds - vi holder åbent hus den 16. januar 2020 - kom og oplev vores uddannelser og studiemiljø

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge