Der er brug for alle


Køge Handelsskole

Der er stor interesse for de nye undervisningstilbud – Forberedende voksenundervisning og Ordblindeundervisning – på Køge Handelsskole i samarbejde med Center for Dansk og Integration. De adgangsgivende forløb er et åbent tilbud til alle.

 

”I dag er det ikke længere tabubelagt at være ordblind. De teknologiske hjælpemidler er blevet så gode, at en indsats rettet mod voksne giver god mening,” siger centerchef Allan Corfitsen på Kursuscenteret på Køge Handelsskole. De nye uddannelsestilbud holder til huse i Karrierecentret, som betjener ledige og beskæftigede med at opkvalificere eller omskole til andre muligheder.
”På et hold i Ordblindeundervisning (OBU) er det muligt at se en departementschef og tømrer sidde side om side. Det giver mening for et voksent menneske at komme ind her og få fyldt hullerne ud. Det samme kan vi sige om Forberedende voksenundervisning (FVU). Der er brug for alle, og det her er det oplagte tilbud til voksne, som gerne vil have fod på dansk og matematik for fx at kunne fjerne hindringer i det daglige arbejde eller for at kunne gå i gang med en erhvervsuddannelse for voksne fx EUV Business på Køge Handelsskole,” siger Allan Corfitsen.

”Med tilbud som FVU og OBU kan vi virkelig gøre en forskel for samfundet og for den enkelte,” siger Tim Christensen, direktør på Køge Handelsskole. ”Det at være voksen uden formel uddannelse eller være ordblind skal ikke længere lægge hindringer i vejen for et godt hoved eller en god ide. Det er muligt at komme godt videre i uddannelsessystemet herfra – fx EUD eller på en kortere videregående uddannelse.

Gør som andre
Også CDI’s centerchef Ulf Lolk Larsen ser gode muligheder for uddannelsesløft af voksne og af ordblinde:
”Med placering af OBU og FVU på Køge Handelsskole sikrer vi en intakt kæde i et vejlednings- og uddannelsesperspektiv. Det er godt for den enkelte kursist på et af de to forløb at se den direkte afleder af anstrengelsen. Kommer man her til som et uddannelsesmæssigt ubeskrevent blad, bugner mulighederne i Campus Køge som et rent slaraffenland. Her er erhvervsuddannelser og kortere videregående uddannelser inden for handel, detail, logistik, sundhed, teknik og meget mere. ”         

 

Besøgsdag på Køge Handelsskole

Den 10. februar 2022 fra 16.30 - 18.00 holder Køge Handelsskole Besøgsdag.

Voksenuddannelser i tværnationalt fokus

Voksenuddannelse til debat: EU-projekt med KHS i spidsen vil nytænke uddannelser til voksne.

Bedre forståelse af Europa part IV

Hvordan øger vi forståelsen for Europas arbejde med migration?

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge