Data i en merkantil kontekst


Køge Handelsskole

I disse år sker der markante ændringer i den teknologiske udvikling inden for alle brancher, og udviklingen sker eksponentielt. For at imødekomme de hastige forandringer vil lærerteamet på Køge Handelsskoles Hovedforløb på EUX & EUD Business trække på et nyt partnerskab med videncentret Viden om data, hvor IBC i Kolding er værtsskole.

 

Klaus Just fra Viden om data – Videnscenter for Databaseret service og forretningsudvikling var kommet fra Kolding for at mødes med EUX & EUD Business’ uddannelseschef Hans Severinsen og lærerteamet, der til daglig underviser eleverne på hovedforløbet i kontor med administration.  

”De nationale videnscentre, som hører under Undervisningsministeriet, er sat i verden for at sikre, at de danske erhvervsuddannelser kan omfavne den hastige teknologiske udvikling, og vores opgave er blandt andet at udvikle undervisningsmaterialer i samarbejde med landets undervisere og eksperter fra erhvervslivet, så vi sammen kan løfte og matche de kompetencer, som efterspørges på fremtidens arbejdsmarked,” fortalte Klaus Just.

”På landsplan er der ti videncentre, som er placeret på erhvervsskoler som værtssted. Viden om data, som jeg er en del af, bor på IBC i Kolding, og vi skal servicere de merkantile skoler, der opererer inden for de faglige beslægtede felter; detail, handel, kontor, finans, event og spedition. Vi skal indgå netværker med undervisere, facilitere udvikling af undervisningsmaterialer, udvikle og afholde kurser, konferencer og workshop om de temaer, vi kommer rundt om,” fortæller Klaus Just, inden han viser lærertemaet virtuelt rundt på Videnscenterportalen.dk, hvor alle de 10 videnscentres indhold findes tilgængeligt.

Et Slaraffenland af input 
”På vores portal for databaseret service og forretningsudvikling findes aktuelle artikler, nyt om de aktiviteter, vi udbyder og hele undervisningsforløb klar. Man kan bruge hele forløb skræddersyet i Ims-systemet Moodle, der er podcast, Youtubevideoer, guides og alt muligt godt, som er til direkte anvendelse,” fortæller Klaus Just, inden han åbner for et konkret undervisningsmodul om chatbots, så lærerteamet kan se, hvordan alle moduler er opbygget. Inde i forløbet er beskrevet hvilke målgrupper, tilbuddet henvender sig til, hvilke læringsmål, emnet er tiltænkt og et estimeret tidsforbrug. Der er forløb inden for emnerne online markedsføring, SoMe, Big Data, GDPR, kundeservice og data, disruption, Internet of Things, kunstig intelligens og mere kommer løbende til.  

”Jeg var meget positiv efter Klaus’ oplæg. Udviklingen på det teknologiske område især går rigtigt hurtigt, og videnscentret  Viden om data har netop ressourcerne til at følge med i, hvad der sker derude i den virkelige verden. Jeg ser derfor stor værdi i det materiale, som de stiller til vores rådighed, og jeg vil både bruge det til at sikre en relevant og tidssvarende undervisning og til at holde mig selv opdateret på udviklingen,” siger Irina Hilma, som er koordinator og underviser på Køge Handelsskoles merkantile hovedforløb.

Hans Severinsen siger: ”For os er det altafgørende, at vi er klar til at uddanne til nutidens og ikke mindst fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden holder os ajour med den nyeste viden og er med på de nyeste trends både inden for de områder, som Viden om data, men også inden for digital handel, som jo er i hastig vækst i disse år. Derfor har vi også indgået partnerskab med Videnscenter for Digital handel, hvor der også sker en masse spændende ting.”

 

 

 

Astrid Krag gæstede KHS

Det blev til en masse konstruktive uddannelsespolitiske drøftelser, da Astrid Krag besøgte KHS.

Besøgsdag den 28. februar 2023

I tvivl om dit uddannelsesvalg? Besøg KHS den 28. februar mellem kl. 16-18.

En masse unge mennesker blev inspireret

Åbent hus var et tilløbsstykke: Overvældende mange unge og deres forældre var forbi.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge