Briterne kommer


Køge Handelsskole

Fire medarbejdere fra West Anglia College gæstede fornylig Køge Handelsskole som led i Erasmus+ staff Mobility-programmet. Her tager ansatte på skoler ud for at hente inspiration fra andres hverdage.

 

Erasmus+ staff Mobility på KHS

Ligesom elever, studerende og ansatte på Køge Handelsskole hen over året rejser ud med midler fra Erasmus+, så er Køge Handelsskole også vært for udenlandske gæster. Senest havde skolen besøg af fire ansatte fra West Anglia College nord for Cambridge. Helen Parker, Tracy Spearing, Melanie Wellard og Tuula Pienkuukka arbejder til dagligt forskellige steder i undervisningen og administrationen på West Anglia College, og de havde med afsæt i deres eget arbejde forskellige ønsker for input på Køge Handelsskole.

De internationale koordinatorer på Køge Handelsskole, Inge Jakobsen, Tina Biil Eriksen og Gitte Dyrløv, var værter og tog gæsterne med rundt på skolen for at opfylde ønskerne – men besøget giver ikke blot rum til envejskommunikation, fortæller Tina Biil Eriksen: ”Helen Parker, som til dagligt underviser i ”Business Law”, besøgte tre forskellige klasser på Køge Handelsgymnasium for at gæsteforelæste – og det var med stor succes. Hun fortalte bl.a. om ”Brexit” og konsekvenserne for briterne, hvis de stemmer sig ud af EU den 23. juni – og det er et helt aktuelt emne, som også optager både studerende og os undervisere i øjeblikket,” siger hun.

Alsidige input
”Tracy Spearing, Melanie Wellard og Tuula Pienkuukka, som sidder i mere administrative funktioner, tilsvarende fx studievejledning, praktikvejledning, brobygning og studieadministration, var rundt på forskellige afdelinger på Køge Handelsskole – de har været på besøg i ungdomsadministrationen, i skolens praktikcenter, hos Merete Nødgaard i studievejledningen, hos Annette Færch i Kursuscentret, hos Kenn Samuelsen, som er brobygningskoordinator på Køge Handelsgymnasium, hos uddannelseschef Hans Severinsen på EUD & EUX Business samt sågar deltaget i undervisningen hos Anny Hansen på hendes hold på Stærk fra Start for unge flygtninge.

De har endvidere besøgt akademichef Jørgen Heramb på Erhvervsakademi Sjælland i Køge,” fortæller Inge Jakobsen og fortsætter: ”Sammen har de alle fire desuden besøgt NEXT STEP i København, herunder frisøruddannelsen. De fire har været meget interesserede i at følge livet på Køge Handelsskole, de har ”minglet” på HHX-lærerværelset, og de gav udtryk for, at de tager hjem med ny inspiration til deres eget arbejde, bl.a. fra praktikcenteret.”

 

 

Besøgsdag på Køge Handelsskole

Den 10. februar 2022 fra 16.30 - 18.00 holder Køge Handelsskole Besøgsdag.

Voksenuddannelser i tværnationalt fokus

Voksenuddannelse til debat: EU-projekt med KHS i spidsen vil nytænke uddannelser til voksne.

Bedre forståelse af Europa part IV

Hvordan øger vi forståelsen for Europas arbejde med migration?

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge