At nedbryde museets fire vægge for unge


Køge Handelsskole

I et nyt internationalt projekt under Erasmus+ KA2 School Exchange Partnerships Projekt stilles der skarpt på kunst og kultur. Gennem “Train, Enjoy, Act in Museums!” skal elever fra Køge Handelsskole i dialog med unge fra Italien, Litauen og Tyrkiet om, hvordan museet og skolens læringsrum kan komme hinanden ved.

 

”Køge Handelsskole deltager i Erasmus+ skoleudvekslingspartnerskab projekt “Train, Enjoy, Act in Museums” som partner for at udvikle og styrke netværk mellem firepartner skoler. Projektet løber fra 2020 til 2022,” fortæller Irina Grauengaard, som er Erasmus+ projektleder på Køge Handelsskole.

”På grund af covid-19 forgår alt projektarbejdet lige nu online, men alle partnere glæder sig til at kunne komme i gang med det egentlige projektsamarbejde så hurtigt som muligt. Når tiden kommer, så skal elever og lærere fra Køge Handelsskole mødes med elever og lærere fra partnerskolerne i Italien, Litauen og Tyrkiet. Vi forventer os meget af projektet. Både i skolen og i museet som institution sker der læring. Gennem de seneste 15-20 år er de bedste museer blevet dygtige i deres formidling – de allerbedste er mestre i at kombinere underholdning og overraskende påfund med læring. På den måde har museer og skoler en naturlig forbindelse. Og i vores projekt skal vi bygge bro mellem de to verdner, som indbyrdes kan have stor glæde og gavn af hinanden i hverdagen. For mange unge er museet måske ikke et sted, de kommer så ofte, men museet er vigtigt sted, og kan bidrage til at mennesker kan være sig deres kultur og historie bevidst. I projektet skal de unge være en del af museets udvikling og formidling. Samtidig er de unge fremtidens brugere af museer, så det her kan være en god måde at få adgang til museet som fænomen – en god debut for visse,” siger Irina Grauengaard.

Museet som vigtig aktør
”Vi skal sammen på tværs dele og udveksle praksis, ideer om integration af museer i læringsmiljøet, udveksle erfaringer og kulturelle, sociale, sproglige færdigheder og kompetencer. De vigtigste mål for vores projekt er at lave en ny fortolkning af den eksisterende arv ved at skabe nye former for kunst ved at omdanne museer til læringsmiljøer. Vores samtid er en del af udviklingen – både kulturelt og historisk – og derfor er det vigtigt, at de unge er med. Sammen skal vi udvikle projektdeltagerne æstetiske følsomhed, vi skal forstå vores rolle og sammen skabe en forbindelse mellem nutid, fortid og fremtid. Eleverne er i centrum for læringsprocessen for at opnå et permanent og deltagende læringsmiljø. På tværs af landene – og dermed Europa – skal vi forstå forskellige kulturer på en alsidig og tolerant måde og bygge bro mellem de udstillede genstande og mennesker og sikre mening,” siger Irina Grauengaard.


”For eleverne i grupper på tværs er der allerede planlagt mange aktiviteter, som skal trække og skabe tråde mellem landene og deres identiteter. Fx workshop med fremstilling af en karnevalsmaske i Museo Della Cartapesta i Lecce, “Luggage Museum” workshop for at skabe et kunstværk af lokale materialer på Køges KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, arbejde med rituel oplivning på Køge Museum, påsætning af stempler ved hjælp af gamle figurer på museet i Rumšiškės Etnografisk Friluftsmuseum i Litauen samt fokus på jagten og kostumedesign på Arkæologisk museum i Tyrkiet og mange andre aktiviteter,” siger Irina Grauengaard, som sammen med Finn Arvid Olsson, som er stabschef ved Køge Handelsskole og formand for Nordsjællands Museums bestyrelse, ser frem til et produktivt internationalt samarbejde.

Foreløbigt kan projektet følges på Facebooksiden Train Enjoy Act in Museums og på Instagram på profilen train_enjoy_act_in_museums

 

 

Efter påske kommer nye tider

Foråret er tydeligtvist på vej: Efter påske kommer vi mere i omdrejninger hvad angår fysisk samvær

Ny direktør på Køge Handelsskole

Tillykke til Stig Johansen, som tiltræder som ny direktør på Køge Handelsskole pr. 1. juni 2021.

En lille genåbning før påske

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi så småt kan åbne for ungdomsuddannelserne pga. test

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge