Aktuelle emner under lup


Køge Handelsskole

Johan Borup Nielsen og Christian Hjorth Hansen fra 3. årgang på Køge Handelsgymnasium har prøvet kræfter med Forskerspirer, som er Københavns Universitets årlig tilbagevendende begivenhed. Her kan unge fra gymnasierne smage på forskerverden.

 

På Køge Handelsgymnasium fik Johan Borup Nielsen og Christian Hjorth Hansen fra 3. årgang overrakt diplom for deres deltagelse i Forskerspirer 2015. Forskerspirer giver studerende på alle gymnasiale uddannelser en mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne indenfor de fire fagområder humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Projektet varer et år og henvender sig til studerende på andet år, der har overskud og lyst til at snuse til studier på videregående niveau. Johan Borup Nielsen og Christian Hjorth Hansen har begge skrevet inden for kategorien samfundsvidenskab, men om to vidt forskellige emner. Johan Borup Nielsen beskæftigede sig med overvågning og fik tilknyttet professor Peter Blume fra Københavns Universitets juridiske fakultet, mens Christian Hjort Hansen på sit projekt om Grækenlands økonomi fik kontakt til adjunkt og Ph.d. Søren Ravn på Københavns Universitets Økonomiske institut. 

Både Johan Borup Nielsen og Christian Hjorth Hansen kan medgive det har været et hårdt år, men begge har været glade for at deltage. De påpeger den unikke mulighed for at få indblik i forskerverden og mulighed for at udvikle sig fagligt.
”Efter aflevering af Forskerspirer kom skrivning af SPR lige inden juleferie, og her gav hele tilgangen og metodearbejdet fra Forskerspirer pote,” siger Christian Hjorth Hansen.
Johan Borup Nielsen er enig: ”Arbejdet med Forskerspirer gav i det hele taget et boost i forhold til viden og litteratursøgning – og som Christian siger – hele metodetilgangen kunne man trække på.”

Kom tæt på Forskerspirer
Ud over arbejdet med at søge materiale, finde forsker, afgrænse og skrive, får deltagerne i Forskerspirer en masse oplevelser undervejs,” fortæller underviser Lone Clemmesen, som har koordineret Forskerspirer på Køge Handelsgymnasium og været en støtte for Johan Borup Nielsen og Christian Hjorth Hansen undervejs i processen. 
”Hvis man vil deltage er det en fordel, man er god til at skrive projekter og har et rigeligt overskud i alle fag. Forskerspirer-projektet fungerer som en forsmag på videregående studier på landets universiteter – og undervejs – med seminarer, workshops og festlig afslutning er der gode muligheder for at møde ligesindede jævnaldrende fra andre dele af landet, som også griber faglige udfordringer ud over det sædvanlige,” siger Lone Clemmesen.

Uddannelseschef på Køge Handelsgymnasium Palle Birch supplerer: ”På Køge Handelsgymnasium gør vi meget ud af, at vores studerende får andre typer tilbud parallelt med undervisningen – som uddannelsessted bakker vi aktivt op om studerende som Johan Borup Nielsen og Christian Hjorth Hansen, der vil prøve kræfter med akademiske studier og forskning.”


Skal man vælge ungdomsuddannelse til sommer, er det værd at notere sig, at Køge Handelsskole holder åbent hus for unge og deres forældre torsdag den 14. januar 2016 kl. 17. Her er det muligt at høre om Køge Handelsgymnasium og de merkantile erhvervsuddannelser EUD Business og den nye EUX Business, som er praktisk uddannelse med gymnasiale niveauer.

 

Se Johan Borup Nielsen selv fortælle om Forskerspirer i PEPtalks 

Se Christian Hjorth Hansen fortælle om Forskerspirer i PEPtalks  

Sommerferie og covid-19

Covid-19 er stadig i samfundet, og det er vigtigt, at vi alle fortsat tager hensyn - også i ferien.

Fejring af afgangseleverne 2020

Vi glæder os til den kommende eksamensperiode, hvor du skal afslutte din tid på Køge Handelsskole.

Boost sabbatår med faglige vitaminer

Der er masser af mulighed for faglig og personlig udvikling for studenter trods Covid-19

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge