Aktiviteter fremfor nikotin


Køge Handelsskole

Ny multibane er ét af de tiltag, der giver øgede aktivitetsmuligheder for eleverne på Køge Handelsskole, når nikotintrangen melder sig.

Den 31. juli trådte en ny lov i kraft, som forbyder unge på landets ungdomsuddannelser at benytte nikotin i skoletiden. Ny multibane er ét af de tiltag, der skal gøre det lettere for eleverne at sætte noget andet i nikotinens sted.

”Skolen bakker naturligvis op om den nye rygelov, men erkender samtidig, at et forbud ikke kan stå alene. Derfor har fokus blandt andet været rettet mod at finde alternativer til de tidligere ’rygefællesskaber’”, forklarer Stig Johansen, Direktør på Køge Handelsskole.

Foruden multibanen er der blandt andet også opsat basket-net, etableret discgolf - og eleverne har mulighed for at låne diverse inde- og udendørsspil. Indendøre er det sociale miljø blevet styrket med nye 'hæng-ud-møbler', bordfodbold og Bob i caféen.

”I stedet for at de unge søger mod rygeområder, hvor de måske førhen fandt et fællesskab i frikvartererne, har vi nu søgt at skabe endnu flere aktivitetsmuligheder og samlingssteder for vores elever, blandt andet ved etableringen af en nye multibane”, fortæller Stig Johansen.

Aktivitetsmuligheder skaber distraktion fra nikotin
Øgede aktivitetsmuligheder står ikke alene. Køge Handelsskole tilbyder også rygestopkurser.

“Jeg fik en sms om et rygestop-tilbud fra skolen. Og så tænkte jeg, at hvis jeg alligevel ikke må tage snus når jeg er i skole, så kan jeg lige så godt prøve at stoppe helt. Så meldte jeg mig til hos ryge-stop-konsulenten, og det har jeg har ikke fortrudt et sekund”, siger Ibrahim fra 2. EUX på Køge Handelsskole.

Rygestop-konsulenten har startet med at skabe en vaneændring hos de unge på holdet, da dét at holde op med at benytte nikotin er en proces. De unge mennesker skal til at starte med ændre én vane, hvor de plejer at ty til nikotin - og det har virket, fortæller Ibrahim. På søndag venter en kold tyrker, og så er det godt, at der er mange andre aktiviteter på skolen, man kan bruge frikvartererne til – fremfor nikotin. 


”Det er godt, at ens hjerne bliver distraheret, så man ikke kommer i tanke om at tage snus,” fortæller Ibrahim.

Multibanen stod klar til skolestart og er blevet til i samarbejde med 10. klasse på Campus Køge.

ENDELIG blev det igen muligt at rejse ud i verden

Østeuropæisk rundtur, Toscana, Rom, Berlin, Nice, Milano og Malaga – endelig blev studieture muligt.

Internationalt projekt sætter fokus på flygtninge

Stort internationalt projekt sætter fokus på flygtninge.

Strandrensning på Mallorca

Syv elever fra HHX er netop hjemvendt fra et Erasmus+ projekt “IVTA” på Mallorca.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge