Lærepladser er næste skridt

EUX & EUD Business har afholdt Job- og karrieredag for alle skolens merkantile elever

Rejsebrev fra Berlin

På Køge Handelsgymnasium har holdet af 3.g’ere, der har tysk på højniveau været på smuttur i Berlin

Styrkelse i ledelse

I BB fiberbeton er medarbejderne betydningsfulde og derfor investerer virksomheden i dem med kursus

Karrieredage på Køge Handelsgymnasium

En studentereksamen åbner mange døre, og for 3.g’ere nærmer tiden sig, hvor de skal vælge ny retning

Nye lederroller løftes

Nye ledere får gode redskaber i baghånden på den grundlæggende lederuddannelse på Kursuscentret KHS.

Sæt retning for uddannelse og karriere

Velbesøgt åbent hus: Året er skudt godt i gang, og elever i 9. og 10. skal vælge ungdomsuddannelse