Sprog er alfa omega

På Køge Handelsgymnasium udgør sprog vigtig del af den faglige pakke - og det dyrkes på mange måder

Kommunikation baner vejen til HR job

Betydningen af kommunikation og kropssprog kan ej undervurderes har kursisterne på Løn & HR erfaret

Brug din stemme, når valget kommer

Klima, økonomi og uddannelse var på dagsordenen, da syv folketingskandidater besøgte KHS

Livet omkring Femern-tunnelen

Hvordan sikrer man, at Femern-tunnelen blive andet end en gennemfartsvej? Tyskholdet på 3.g. har bud

Data i en merkantil kontekst

I disse år sker der markante ændringer i den teknologiske udvikling inden for alle brancher

Gymnasieelever arbejder med regional bæredygtighed

INTERREG-projektet kulminerede meget passende på dagen for den internationale klimademonstration