Franske forbindelser

Med gæster fra gymnasium i Perpignan fik HHX-eleverne mulighed for at teste deres sprogkundskaber

Erhvervsskolernes dag i CAMPUS Køge

Mere end 900 elever fra 7. klasserne i Køge, Greve, Solrød og Stevns kommer til CAMPUS Køge i maj

Sprog er alfa omega

På Køge Handelsgymnasium udgør sprog vigtig del af den faglige pakke - og det dyrkes på mange måder

Kommunikation baner vejen til HR job

Betydningen af kommunikation og kropssprog kan ej undervurderes har kursisterne på Løn & HR erfaret

Brug din stemme, når valget kommer

Klima, økonomi og uddannelse var på dagsordenen, da syv folketingskandidater besøgte KHS

Livet omkring Femern-tunnelen

Hvordan sikrer man, at Femern-tunnelen blive andet end en gennemfartsvej? Tyskholdet på 3.g. har bud