Ønsk os god vind


Køge Handelsskole

Med et festligt program tirsdag den 28. juni fejrede Køge Handelsskole årets 74 dimittender på EUX Business og på Merkantil Ungdom. Foruden taler, overrækkelse af eksamensbeviser og legater bød programmet på musik og underholdning. 

 

translokation på EUX & EUD Business

Glade dimittender med gæster var inviteret til festlig translokation, som skulle sætte punktum for det merkantile grundforløb på EUX Business og det uigenkaldelige sidste hold på Merkantil Ungdom. Direktør Tim Christensen bød velkommen til alle og indtog rollen som aftenens toastmaster. Han ønskede dimittenderne tillykke og held og lykke fremover – og opfodrede dem til at møde verden og andre mennesker åbent og nysgerrigt.   Herefter sang alle lærere og ledere på Merkantil-afdelingen – med musikalsk assistance af Jimmy Koldenborg på klaver – Rasmus Seebachs hit ”Under stjernerne på himlen”.

En ny epoke begynder
Herefter trådte EUX & EUD Business uddannelseschef Hans Severinsen op på talerstolen for at holde årets translokationstale. Han lykønskede årets afgangselever og sagde bl.a.: ”Denne tale bliver faktisk lidt historisk, forstået på den måde, at de af jer, som har gået på Merkantil, ja I er faktiske de sidste, der har haft mulighed for at tage den to årige Merkantile EUD, som jo er forkortelsen for en erhvervsuddannelse. De andre af jer er til gengæld de første på skolen, der har taget den to årige skoledel af EUX. Så på den måde er I alle sammen noget ganske særligt i dag.

De fleste af jer begyndte faktisk sammen for to år siden i august 2014. Der er sket meget siden dengang, og det mest skelsættende var da Undervisningsministeriet vedtog en reform af erhvervsuddannelserne. Det betød en halvering af uddannelsestiden for dem, der skulle tage uddannelsen efter sommer 2015, men det betød også at skolerne fik mulighed for at udbyde en Merkantil EUX. En Merkantil EUX er både en erhvervsuddannelse, men dertil også et studiekompetencegivende år, hvor man har en række fag på gymnasiale niveauer. Vi fik lovteksten i november 2014 og ret kort tid efter stod to vores undervisere, Jacob Wraae Nielsen og Niels Thingvad, inde på mit kontor og spurgte, om vi ikke skulle prøve at sætte gang i den dér EUX. Først sagde jeg arhhhhhh, det kan vi nok ikke nå, og hvor skal vi få eleverne fra osv. Men lærerne var hurtige til at foreslå, at vi da bare kunne gå ud i vores nuværende klasser og finde alle dem, der var interesserede. Som sagt, så gjort og inden for få uger var vi klar med omkring 28 elever, der ville fortsætte deres uddannelse på EUX. Derfor blev I elever skilt ad og gik hver sin vej, men nu sidder i samlet her igen i dag. I har taget hver sin uddannelse, som både ligner hinanden, men som alligevel er forskellig. Ja, og både den først færdige EUD elev og EUX har fået elevplads i Imerco. Så der er mange ligheder,” sagde Hans Severinsen, inden han adresserede eleverne på henholdsvis den nye og gamle ordning.
”Til jer alle vil jeg sige, at I skal huske at tillægge ting værdi. Alting er ikke lige vigtigt, noget betyder mere end andet. Find ud af hvad de er vigtigt for netop dig, og stræb efter at værne om dét. Lige nu venter elevpladserne forhåbentligt på jer, der endnu ikke har været heldige og derefter en færdiggørelse af hovedforløbet.

Vi har i øvrigt, for at synliggøre dem, der faktisk har fået elevplads, lavet en karrierevæg ude ved vores hovedindgang, som jeg synes I sammen med jeres forældre skal kigge nærmere på, inden I forlader skolen. Her hænger en del af dem, der har fået en elevplads. Så det kan altså lade sig gøre, også selvom det kræver en særlig indsats af dig. Men giv ikke op, hvis nu I får nogle afslag på ansøgningerne. Bare bliv ved. Hvis det hele glipper, så tag imod et tilbud om skolepraktik. Rigtig mange elever starter i skolepraktik, hvorefter de indgår en restlæreaftale for resten af elevtiden. Så skolepraktik er bestemt ikke en endestation, men snarere en alternativ vej til en ordinær elevplads. Tag en snak med vores praktikpladskonsulent, hvis der er noget, du er i tvivl om.  Men uanset, hvordan I får jeres uddannelse, så skal I også huske på, at merkantile uddannelser er meget alsidige og kan bruges i rigtig mange forskellige dele af erhvervslivet bagefter. Det åbner for en lang række videreuddannelsesmuligheder, som kan føre til spændende og udfordrende jobs. Det kan være som salgsleder eller afdelingsleder, men måske vil nogen af jer få lyst til at videreuddanne jer med en uddannelse som lærer, HA eller HD, administrationsøkonom, serviceøkonom eller nogle af de mange andre korte eller mellemlange videregående uddannelser, der findes på markedet,” sagde  Hans Severinsen, inden han takkede lærerteamet for et godt år og atter ønskede alle eleverne tillykke og god vind på rejsen.

 

legatmodtagerne


Elever på banen
Direktør Tim Christensen overrakte sammen uddannelseschef Hans Severinsen eksamensbeviser til de forventningsfulde elever, mens der undervejs var god tid til de stolte familier at indfange øjeblikket med kameraet.

Senere blev det tid til lidt underholdning. Stand upperen Mark Le Fevre overtog scenen og mikrofonen. Efter lattermusklerne var blevet rørt, var det tid til uddeling af legater til de erhvervsuddannelseselever, som lærerene havde nomineret for at være dygtige, gode kammerater eller som havde gjort noget særligt. Årets legater var doneret af Køge Handelsstandsforening, Henning Jensen Køge A/S, Aktiv Fritid i Køge, Dan Group Alarm i Næstved – og de gik til Mohammad Mahdi Taha Alanni (MKT), Louise Kølln Madsen (EUX Business), Daniella Skovengaard (EUX Business), Agnieszka Sternicka (MKT), Michelle Schmidt Severin (MKT) og Simon Rother Pedersen (MKT).
Aftenens officielle program sluttede af med fællessang. Ord og toner til ”Det er i dag et solskinsvejr” fyldte rummet, og det blev tid til at sige farvel til hinanden, inden eleverne tog videre med familie og venner for at fortsætte fejringen andre steder.

 

 

Vigtigt om nødundervisning

Køge Handelsskole tilbyder virtuel tilstedeværelse som nødundervisning i tilfælde af ...

Skills stafet går virtuelt

I CAMPUS Køge er Køge Handelsskole, EUC Sjælland og ZBC klar til at være virtuelle Skills-værter

Test og tilstedeværelse

Skal du testes for covid-19? Læs om hvordan du forholder dig til din uddannelse

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge