Trædesten efter studentereksamen


HHX

Der er mange muligheder med en studentereksamen fra Køge Handelsgymnasium. To undervisere på stedet havde kigget bagud i netværket for at finde tidligere elever, som kunne inspirere de kommende studenter med deres valg af videregående studier.

 

Career day - videregående studier

Astrid Vandenbergh Haaeman og Kitt Spangbjerg Petersen fra Køge Handelsgymnasium bød hen over dagen otte afgangsklasser ind i auditoriet for at præsentere dem for fem gamle elever. Uddannelsesveje er som mennesker – ikke to er ens og mulighederne mangfoldige. De fem gamle elever kunne let relatere sig til de unge i auditoriet, og huskede kun selv alt for godt fornemmelsen over snart at afslutte tiden på ungdomsuddannelsen: Sommerfugle i maven over alt det der venter, mathed over tre hårde år og blandende følelser over de forestående eksaminer.
Andreas Kalmar Lindquist (student 2013), Laura Møller (student 2013)

Peter Klitkou (student 2013), Daniel Taulund (student 2016) og Ian Gade (student 2016) havde alle fem takket ja til invitation og indtog på skift scenen for at fortælle om deres vej fra Køge Handelsgymnasium og deres valg af uddannelse og drøm om karriere.

Kobling af skole og virkelighed

Både Andreas Kalmar Lindquist og Laura Møller havde valgt at tage en pause med sabbatår for at klare tankerne om studievalg. Pausen fik dem ansporet til at læse videre hver især – og særligt for Andreas Kalmar Lindquist blev modeljob i pausen rundt om i verden en katalysator for studievalget: Med indsigt i den globale verden på tværs af kulturer stemplede han ind på CBS for at læse Interkulturel markedskommunikation. Laura Møller blev derimod optaget af det kreative og visuelle på digitale platforme og valgte multimediedesign på KEA - Københavns Erhvervsakademi. Nu går hun efter en overbygning i E-koncept. For begge tændte sabbatåret op for motivationen for at studere videre. Peter Klitkou valgte en anden strategi: Allerede før og under Køge Handelsgymnasium var han optaget af iværksætteri. Om ikke så lang tid er han færdig som Cand. Merc. Med studierne i økonomisk markedsføring på CBS, har Peter Klitkou åbnet op for eget firma – PK Medier – så han er full time på job, når han vekselvirker mellem eget kontor og forelæsninger. Daniel Taulund og Ian Gade er hoppet direkte på videregående studier efter huen kom på hovedet i sommeren 2016. Daniel Taulund læser Economics and Business Administration på CBS, mens Ian Gade går humanioravejen med Engelsk på Syddansk Universitet. Kitt Spangbjerg Petersen tog ordet til sidst og gav tips til det professionelle netværk LinkedIn, som en god måde at bane vejen videre efter studierne.

 

 Laura Kongaa til Career day

På besøg i fremtiden

Gymnasiematematik på Asgård Skole

Køge Handelsgymnasium og Asgård Skole har i september måned samarbejdet i faget matematik.

Årets første student på HHX

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge