Teori og praksis gennem samme prisme


HHX

På Køge Handelsskoles ungdomsuddannelser har mange af lærerne praktiske erfaringer med det, de underviser i. Det gælder også Iben Diamant, som tilmed er student fra Køge Handelsgymnasium i 2009. Med en cand.merc. fra CBS i bagagen har hun siden 2014 været selvstændig med WhyNotGin. Erfaringerne delte hun med 3.g.’erne på innovationsstudieretningen på Køge Handelsgymnasium til virtuelt virksomhedsoplæg.  

 

Siden sommeren 2020 har Iben Diamant været at finde i lærerkollegiet på Køge Handelsgymnasium. Med en faglig baggrund i cand.merc. i Brand & Communication Management underviser hun i faget afsætningsøkonomi og er koblet til lærerteamet omkring innovationsstudieretningen. Et ekstra plus er Iben Diamants erfaringer som selvstændig i virksomheden WhyNotGin, hvor hun viser bredden inden for gin, tilbyder ginprøvesmagninger og salg. Hun har tilmed skrevet fire bøger om emnet gin.

En grundig guide
Innovationsstudieretningens fagkoordinator Anisa Buskov ”inviterede” Iben Diamant indenfor til et virtuelt inspirationsoplæg om sin virksomhed til 3.k og 3l, så de kunne få et indblik i Iben Diamants tanker ved at starte selvstændig virksomhed, hvordan hun kom i gang som iværksætter og hvordan hun praktisk arbejdede med at sætte sig ind i forbrugernes mønstre og interesser, i produkterne og hvordan hun sidenhen har udviklet sin virksomhed fra kun WhyNotGin og bogskrivning til at udvikle Ginkassen, der er mere skalerbar og en god løsning i en corona-tid.

Iben Diamant kom til elevernes store interesse rundt om virksomhedsidé, historie, opstart, drift, udvikling og vækst – så de fik rig lejlighed til at se hvordan undervisningens teori kan anvendes i praksis. Til slut kom hun med en række gode råd til uddannelsesretningens iværksættere in spe, som stillede mange gode spørgsmål efter oplægget.

Ud over rampen med Castus’ frugtstænger

På innovationsstudieretningen er 1. g'erne kommet godt i gang med at lære at blive gode innovatører

Iværksætteri og læring

Silas Krogen blev student fra HHX i 2015 og læser på CBS. Lige nu er han i praktik i egen virksomhed

Kurs mod DM i matematik

Fire elever fra vores HHX har kurs mod DM-finalen i Matematik i oktober.

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge