Sprog er alfa omega


HHX

Vigtigheden af at kunne sprog kan ikke overvurderes. På Køge Handelsgymnasium udgør sprog en vigtig del af den faglige pakke. Det dyrkes fx i den daglige undervisning, på studieture, besøg af ”native speakers”, via internationale projekter og tilbud om Erasmus+-ophold – og i oversætterkonkurrencer.

 

”Hvert år afholder EU en officiel oversætterkonkurrence, hvor elever fra alle EU-lande oversætter den samme tekst på samme tid EU over. Skolerne ansøger om at komme gennem nåleøjet til den officielle konkurrence og hvert år får blot et par håndfulde danske gymnasier adgang. Køge Handelsgymnasium har tidligere været med, og i år har vi besluttet os for at lave den internt – forskudt fra den officielle konkurrence – men med den originale teksten fra den officielle konkurrence,” fortæller Trine Munkholm Teglskov, som underviser på Køge Handelsgymnasium og er skolens tovholder på projekter om unge og EU.

”At være med i den officielle konkurrence er specielt i sig selv, for tænk dig, der sidder en masse jævnaldrende på samme tid på skoler over hele EU og laver det samme som dig: De oversætter præcis den samme tekst fra et europæisk sprog til et andet – oftest til eget modersmål. Da vi var med sidste gang deltog unge fra 12 andre skoler i Danmark – og i alt 751 skoler i hele EU. I år besluttede vi os for at tage initiativ netop fordi vi gerne vil bringe sprog i spil på mange måder – og interessen for det har været stor! Over 30 deltog i konkurrencen, som vi afviklede før påske, og både engelsk, tysk, spansk og fransk var repræsenteret til konkurrencen,” siger Trine Munkholm Teglskov.
”Oversættelserne bliver tjekket af skolens egne sproglærere, og vi kårer en vinder i begyndelsen af maj, og vedkommende får et gavekort til Køge Handel i præmie – og alle vil – til deres translokation – modtage et bevis på, at de har deltaget i vores sprogkonkurrence,” siger Trine Munkholm Teglskov. 

Bade i sprog
”Vi gør alt hvad vi kan for at motivere vores elever til at tage de sproglige discipliner alvorligt. Sprog er en vigtig nøgle til uddannelse og karriere ude og hjemme. En oversætterkonkurrence er blot endnu et tilbud om at gøre sig konkrete erfaringer med sprog – parallelt med alle de øvrige tiltag, vi har, som involverer sprog – skolens stærke fokus på internationalisering, INTERREG-projekter, Femern Belt projekter, Erasmus+, studieture med klart afsæt i studieretningsfag og sprog som omdrejningspunkt,” siger Henrik Flyge, uddannelsesrektor på Køge Handelsgymnasium.

Opdatering efter kåring af vindere i oversætterkonkurrencen 
Et team af skolens stærke sproglærere indgik i bedømmelseskomitéen, og der skal derfor lyde en stor tak til de involverede lærere; Camilla Scholz, Tina Blum, Maja Karlshøj, Linda Jeppesen, Simon Bang, Gitte Ahrensberg, Inge Jacobsen, Astrid Vandenbergh, Mette Eggertsen, Malene Vaz og Trine Teglskov.

Dette års vinder er:
Cecilie Ring Westergaard fra 2b, som oversatte fra engelsk til dansk. Præmie: Gavekort på 1000 kr. til Køge Handel.

Flere elever kastede sig ud i et 2. og 3. fremmedsprog, og det vil skolen  gerne honorere med præmier på 500 kr til Køge Handel:
Marcus Salomonsen 3a  for oversættelse fra spansk til dansk

Sandra Olsgaard 2f for oversættelse fra fransk til dansk

Alexandra Wagstaff 2.RS for oversættelse fraa tysk til dansk

Alle deltagere modtager diplom for deres deltagelse.  Der skal lyde en kæmpe tak til Louis P. for at støtte med gavekort og en tak til alle de deltagende elever.

 

 

Translokation i en coronatid

Hele lørdag summede huset og omgivelserne af fejring af studenterne af 2020. Stort tillykke!

Elever får diplomer for deres produktudvikling

Nybagte studenter fra innovationsstudieretningen får overrakt et særligt diplom for KiMs-samarbejde

En ekstra appelsin i studenterhuen

Student 2020: Sydbank Rejselegat på 10.000 kroner gives i år til Casper Tougaard Toft fra 3u på HHX

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge