Simons spire


HHX

Gennem en forskers briller

Cecilie Raunkilde fra 3u på Køge Handelsgymnasiums økonomiretning har prøvet kræfter med Forskerspirer, som er Københavns Universitets årlig tilbagevendende begivenhed.

Gennem en forskers briller


Cecilie Raunkilde fra 3u på Køge Handelsgymnasiums økonomiretning har prøvet kræfter med Forskerspirer, som er Københavns Universitets årlig tilbagevendende begivenhed. Her kan unge på gymnasierne prøve at tage forskerbrillerne på og beskæftige sig med et emne, der optager dem.

Forskerspirer giver studerende på alle gymnasiale uddannelser en mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne indenfor fire forskellige fagområder nemlig humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Projektet henvender sig til studerende på andet år, der har et stort fagligt overskud og som har lyst til at snuse til studier på videregående niveau. Konkurrencen løber over et år, og målet er at udarbejde en synopsis til et forskningsprojekt. 
Cecilie Raunkilde fra 3u hørte første gang om Forskerspirer, da Simon Baadsgaard Bruun, som er Forskerspirer-koordinator på Køge Handelsgymnasium, kom rundt i alle andetårsklasserne for at fortælle om konkurrencen. Og da et par af Cecilie Raunkildes lærere også opfordrede hende, tilmeldte hun sig. 
”Jeg valgte at arbejde inden for det samfundsvidenskabelige felt, da jeg gerne ville beskæftige mig med internetcensur og ytringsfrihed i kølvandet på Muhammed-krisen i 2006,” fortæller Cecilie Raunkilde. 
”Jeg fik hurtigt tilknyttet en forsker – Ph.d. Rikke Alberg Peters fra Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet til mit projekt. Hun svarede straks på min første henvendelse, og hun var med under hele forløbet. Jeg fik tips og råd om litteratur – og hun var god til at give mig nye vinkler på projektet. Jeg besøgte hende også undervejs i forløbet og fik bl.a. rundvisning på Aarhus Universitet,” siger Cecilie Raunkilde. ”Det har været hårdt, men meget spændende. Jeg vil helt klart anbefale andre at deltage, hvis de føler de kan afse tid i hverdagen og har et emne, de brænder for.  Det er en oplagt chance for at få indblik i forskerverden og giver god mulighed for at udvikle sig."

Bag om Forskerspirer 
”Ud over arbejdet med at søge materiale, finde forsker, afgrænse og skrive, får deltagerne i Forskerspirer en masse oplevelser undervejs. Alle spirerne mødes i løbet af året til to fælles arrangementer, så de kan danne netværk på tværs af gymnasierne,” fortæller Simon Baadsgaard Bruun.  
”Et af arrangementerne er Københavnermødet, hvor forskerspirerne stifter bekendtskab med universitetet, forskning og den akademiske verden. De får mulighed for at besøge netop de fakulteter og institutter, som beskæftiger sig med deres specifikke forskningsområde. I september mødes alle spirerne igen til September-seminaret. Her går man i kødet på de enkeltes projekter – og vender dem med hinanden og med de vejledere og oplægsholdere, der er med på seminaret. Herefter går arbejdet ind i den afsluttende fase – og det afleveres i oktober,” fortæller Simon Baadsgaard Bruun.  
”Hvis man vil deltage er det en fordel, man er god til at skrive projekter og har et rigeligt overskud i dine nuværende fag. Forskerspirer-projektet kan fungere som en forsmag på videregående studier på et af landets universiteter – og undervejs er der gode muligheder for at møde ligesindede jævnaldrende fra andre dele af landet, som også har lyst faglige udfordringer ud over det sædvanlige,” siger Simon Baadsgaard Bruun. 
Uddannelseschef på Køge Handelsgymnasium Palle Birch supplerer: ”På Køge Handelsgymnasium gør vi meget ud af, at vores studerende får varierede tilbud parallelt med undervisningen – både når det gælder ekstra faglig hjælp eller flere faglige udfordringer.  Og med en forskerspirer-koordinator har vi som uddannelsessted aktivt valgt at bakke op om studerende som Cecilie Raunkilde, der vil prøve kræfter med akademiske studier og forskning.” Se Cecilie Raunkilde selv fortælle om Forskerspirer i PEPtalks

Skal man vælge ungdomsuddannelse til sommer, er det værd at notere sig, at Køge Handelsskole holder åbent hus for unge og deres forældre torsdag den 15. januar 2015 kl. 17. Her er det muligt at høre om Køge Handelsgymnasium og de merkantile erhvervsuddannelser EUD (afløseren for HG) og den nye EUX, som er en ny praktisk uddannelse med gymnasiale niveauer.

Translokation i en coronatid

Hele lørdag summede huset og omgivelserne af fejring af studenterne af 2020. Stort tillykke!

Elever får diplomer for deres produktudvikling

Nybagte studenter fra innovationsstudieretningen får overrakt et særligt diplom for KiMs-samarbejde

En ekstra appelsin i studenterhuen

Student 2020: Sydbank Rejselegat på 10.000 kroner gives i år til Casper Tougaard Toft fra 3u på HHX

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge