Nu også med personligt kompetencebevis


HHX

Fokus på faglige og personlige kompetencer

Køge Handelsgymnasium har sammen med Mitkompetencekort.dk givet de næsten færdige studenter i 3m et individuelt kort over deres personlige kompetencer.

Fokus på faglige og personlige kompetencer


Køge Handelsgymnasium har sammen med Mitkompetencekort.dk givet de næsten færdige studenter i 3m et individuelt kort over deres personlige kompetencer. Kortet generes ud fra en af markedets mest brugte personlighedstest nemlig MPA fra Master A/S.

Køge Handelsgymnasium har udvalgt 3m, som deltagere i pilotprojektet, hvor Lone Zibrandtsen fra Mitkompetencekort.dk har kørt de studerende gennem en proces for at kortlægge deres kompetencer – så til sommer står de ikke blot med studenterbevis i hånden – de har også et kompetencekort, der gør dem målrettet på deres personlige egenskaber og interesser, som måske sporer dem mere målrettet ind på deres fremtidige karriereveje.  
”3m, som til daglig går på innovationsretningen på Køge Handelsgymnasium har lige fra start været meget interesserede og nysgerrige i projektet,” fortæller Lone Zibrandtsen fra Mitkompetencekort.dk. 

”Kompetencekortet erhverves ved, at jeg har undervist de studerende i det globale og danske arbejdsmarked. Efterfølgende har jeg undervist dem i de personlige egenskaber, som kompetencekortet beskriver. Mellem undervisningstimerne har de studerende udfyldt den personlige test online,” fortæller Lone Zibrandtsen. ”Alle elever har herefter fået en halv times individuel coachsamtale,” siger Lone Zibrandtsen og fortsætter: ”En test uden en reflekterende samtale, hvor personen selv kan eksemplificere sine egenskaber, har i min optik ingen effekt. Det er netop refleksionen, der gør, at en profil bliver genkendelig. Og genkendeligheden er altafgørende, hvis man gerne vil bruge og udnytte sine personlige kompetencer i samarbejde med sine fagkompetencer”.

Dygtigere end kineserne 
Formålet med projektet er at højne opmærksomheden på, at arbejdsmarkedet har behov for at job og person matcher hinanden. Mennesker, der bruger deres personlige egenskaber, er mere robuste på arbejdsmarkedet,” fortæller Lone Zibrandtsen.  
”Undersøgelser viser klart, at mennesker der trives, producerer meget mere.  Og netop trivsel på den lange bane er en af de vigtigste grundstene i mit arbejde”, siger Lone Zibrandtsen.  ”Al for mange mennesker rammes af stress relaterede sygdomme og fremtidsudsigterne ser dystre ud. Hvis vi skal være robuste og bæredygtige på arbejdsmarkedet, så skal vi værne om vores personlige egenskaber,” siger hun. 
”Sidste års TV programmer om kinesiske klasser kontra danske klasser viser en klar forskel. Og hvilke forudsætninger har vi så i Danmark og Europa for at hamle op med de dygtige kinesere?” spørger Lone Zibrandtsen.  
”Kulturelt er vi ikke presset af mangel på mad, vand og bolig, hvis vi ikke har et arbejde. Derfor kan vi ikke konkurrere på de parametre. Kineserne vægter ikke i deres uddannelsesforløb det sociale særlig højt – så det er måske lige dér, at vi så skal sætte ind,” siger Lone Zibrandtsen. 
”Så hvis vi kombinerer hjerne og hjerte i vores jobindsatser, så trives vi bedre og producerer mere. Og måske producerer vi også mere intelligent, når vi tager kroppens psykologiske parametre med i opgaveløsningen,” siger Lone Zibrandtsen.

Køge Handelsgymnasiums uddannelseschef Palle Birch siger om arbejdet med kompetencekort: ”Det er vigtigt for de unge at have en god uddannelsesmæssig ballast og en masse kompetencer i et samfund, der udvikler sig med stor hastighed. Vi har løbende samarbejder med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner, og de anser såvel uddannelse som personlige kompetencer som vigtige aspekter hos fremtidens medarbejdere. Derfor har pilotprojektet været en kærkommen lejlighed til at forsøge at sætte fokus på de personlige kompetencer hos vores studerende,” siger Palle Birch. 
”At de studerende bliver bevidste om egne kompetencer hjælper dem ikke blot på en videregående uddannelse eller en erhvervskarriere – også i deres umiddelbare fremtid – til sommer – hvor de studerende skal igennem et krævende eksamensforløb, hjælper viden om personlige kompetencer dem med prioritering og strukturering af eksamensarbejdet”, siger Michael Laugesen, lærer og innovationskoordinator på Køge Handelsgymnasium.

Foto: Tobias Thomas, studerende i 3m og indehaver af TT-film

Translokation i en coronatid

Hele lørdag summede huset og omgivelserne af fejring af studenterne af 2020. Stort tillykke!

Elever får diplomer for deres produktudvikling

Nybagte studenter fra innovationsstudieretningen får overrakt et særligt diplom for KiMs-samarbejde

En ekstra appelsin i studenterhuen

Student 2020: Sydbank Rejselegat på 10.000 kroner gives i år til Casper Tougaard Toft fra 3u på HHX

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge