Lovparken for alle var opgaven til Medicicamp


HHX

Lovparken skal være attraktiv og tilgængelig for alle. Ca. 150 unge fra Køge Gymnasium og Køge Handelsgymnasium tog udfordringen op til årets 24 timers lange Medicicamp.

 

Medicicamp

De 24 timer startede med en velkomst og et fagligt oplæg, hvor de unge blev introduceret til de forskellige vinkler på sagen af hhv. SSP leder Pia Borg og projektleder for ”Køge – En ren fornøjelse” Anne Højbjerre Andersen. De unge fik til opgave at komme med løsningsforslag til, hvordan Lovparken kan gøres attraktiv og tilgængelig for alle.

Herefter drog de unge ud i mindre grupper for at analysere byrummet og hente inspiration, der resten af dagen og aften blev brugt til at udforme konkrete løsningsforslag. Dagen blev afsluttet med aftensmad og overnatning på Køge Gymnasium. Den efterfølgende dag præsenterede de unge deres løsningsforslag for dommerne, der bestod af repræsentanter fra bl.a. Køge Kommune, SSP i Køge, arbejdsgruppen omkring Lovparken, ETK og Køge Politi.

 

De unge er en del af løsningen
SSP leder Pia Borg sætter stor pris på, at Medicicamp i år drejede sig om løsninger for Lovparken på den lange bane:

”Arrangementet var en mulighed for at høre de unge - de er nemlig en central del af løsningen. Visionen er en Lovpark, der er attraktiv og tilgængelig for alle”. Rasmus Augustesen, uddannelsesleder for Køge Gymnasium supplerer og siger, at ”Lovparken var et væsentligt og aktuelt emne for Medicicamp 2017”.
De unge samarbejdede om at finde løsninger med forskellige faglige tilgange, hvilket bidrog til, at der kom spændende, nye vinkler på sagen.

Kåring af vinderne
Vinderforslaget blev valgt ud fra, hvorvidt det kunne bidrage til arbejdet med at gøre Lovparken attraktiv for flere brugergrupper, herunder de unge selv, beboerne omkring Lovparken og øvrige interessenter. Forslaget skulle desuden være til at gennemføre. 

Dommerne valgte at kåre gruppe A som vindere. Den bestod af Andreas Torp Friis-Jensen, Amalie Thorsen Heidemann, Cecilie Tannebæk Nielsen og Alberte Toft Falk fra hhv. Køge Gymnasium og Køge Handelsskole. De foreslog bl.a., at parken får toiletter og større skraldespande. Derudover ser de gerne, at der opstilles et kæmpe skakspil og mulighed for at spille fodbold samt højtalere, der dæmpes og senere slukkes på et bestemt tidspunkt om aften. Vinderne ønsker en spændende park for alle brugergrupper, der vil respektere hinandens færden i parken.

Vinderne kåres til Medicicamp

Ungdomsuddannelserne i CAMPUS Køge vil bidrage til løsninger i og omkring Lovparken
Medicicamp 2017 var starten på en stribe planlagte initiativer på tværs af CAMPUS Køge, hvor ungdomsuddannelserne i campus ønsker at bidrage til at finde løsninger på udfordringerne omkring unges brug af det offentlige rum, herunder Lovparken. Initiativerne er planlagt i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe for Lovparken, der består af beboere omkring parken, unge fra campus, medarbejdere fra kommunen og Politiet. Arbejdet koordineres af SSP, som snarest vil præsentere en stribe forslag til langsigtede ændringer.

 

Fakta:

De deltagende uddannelser var Køge Gymnasium og Køge Handelsskole. Konkurrencen forløb fra d. 6. april kl. 10 til d. 7. april kl. 13 med en masse idéer og samarbejde.

 
Leveret af CAMPUS Køge

 

Translokation i en coronatid

Hele lørdag summede huset og omgivelserne af fejring af studenterne af 2020. Stort tillykke!

Elever får diplomer for deres produktudvikling

Nybagte studenter fra innovationsstudieretningen får overrakt et særligt diplom for KiMs-samarbejde

En ekstra appelsin i studenterhuen

Student 2020: Sydbank Rejselegat på 10.000 kroner gives i år til Casper Tougaard Toft fra 3u på HHX

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge