Lokale gymnasier dyster: Bedre transport til uddannelser


HHX

Med 24 timer og et brief til at komme med oplæg der kan forbedre transportoplevelsen til og fra CAMPUS-området og Gymnasievej – er årets MEDICI CAMP konkurrence på Køge Handelsskole, skudt i gang.
70 elever i deres første gymnasieår er samlet på tværs af HHX Køge Handelsskole, HTX Køge EUC Sjælland og STX Køge Gymnasium - hvor formålet er at skabe nytænkende løsninger gennem tværfagligt arbejde blandt eleverne.

 

Medicicamp på KHS

Konkurrencen blev skudt i gang torsdag den 19. april 2018 på Køge Handelsskole. Årets udfordring er de fyldte buser, lange transporttider og et Campus med vokseværk. Partnerne i CAMPUS Køge og MOVIA står bag MEDICI CAMP 2018, der i samarbejde med eleverne sætter fokus på, hvordan det kan blive en bedre oplevelse at komme til og fra skole - hvad enten det gælder bil, bus, tog, cykel, gang eller ventetider.

”Vi blander eleverne ved at opdele dem i mindre grupper fra de forskellige uddannelser. Formålet er, at skabe et tværfagligt samarbejde for at så nytænkning, som eleverne også vil opleve i deres fremtidige arbejdsliv. Eleverne vil opleve fordelene ved hinandens forskelligartede faglige tilgange, for i fællesskab at skabe nye ideer til at løse et konkret problem,” forklarer Astrid Underberg, der til dagligt underviser på innovationslinjen på Køge Handelsgymnasium.

24 timer til innovation - på udebane
Eleverne har i 24 timer knoklet med at analysere demografi-data, gennemstuderet spørgeundersøgelser om unges transportmønstre udført af MOVIA, og samtidig indarbejdet egne oplevelser som inspiration til deres løsningsforslag og modeller, der både skal være innovative og skal kunne bruges til at forbedre de unges oplevelse af trafik.
Eleverne oplever dagene som spændende - og lidt spændte. Det er en udfordring at skulle løse noget konkret, som skal præsenteres med en gruppe, man ikke kender fra et gymnasie, som arbejder på helt andre måder.
Auditoriet på KHS

Nye vinkler på kendte udfordringer
Kl. 12 i dag fredag gik dommerne i gang med at høre alle gruppernes projekter, og udvælge de 3 bedste forslag til præsentation. Ideerne var meget forskellige; busser hvor sæderne laves om til klapsæder, design af en samkørsel app, lånecykler der betjenes via ungdomskort og omlægning af ruter - ”det er ikke så tit at vi får lov at høre denne kundegruppes meninger og høre om deres oplevelser, så jeg har været super glad for at være med – og tager en masse med tilbage til min hverdag” siger campus-koordinator, Fie Jessen.
Vinderen blev en ide, som netop ville forbedre transportoplevelsen, samtidig med at ideen gav en ny vinkel på fællesskabs-initiativer blandt ungdomsuddannelserne i Køge. De 5 glade vinderes ide er nemlig at lave en elevradio udsendelse i bussen. Radio til elever lavet af elever med alt fra nyheder, dagensret i kantinerne og lokale arrangementer. Vinderne er Malde, Batuhan og Frederik fra HHX, Emil fra HTX og Christoffer fra STX.

Movias mobilitetschef Annette Enemark, som i dag også var dommer i CAMPUS Køge, udtaler; ”Jeg er imponeret over de mange innovative, iderige forslag og syntes der var mange ting, der gav inspiration til at arbejde anderledes – vinderideen med elevradio skal jeg tilbage og se om vi ikke kan få op og køre, det ville da være sjovt”.
De øvrige deltagere i det eksterne dommerpanel var i år interessenter fra MOVIA, Køge kommune, CAMPUS Køge og Stevns’ Byråd. Dommerne lagde vægt på, at vinderholdets forslag kan gøre en forskel ved at bidrage til, at transporten til og fra uddannelse bliver en bedre oplevelse.

 Vinder Medicicamp

Om MEDICI CAMP
MEDICI CAMP er en årlig begivenhed, der blev skabt med det faglige og det sociale i højsædet. Eventen er inspireret af renæssancens tilgang til opfindelser og ideudvikling som fx fyrstefamilien Medici i Firenze var det. I et arbejdskrydsfelt mellem filosoffer, videnskabsmænd og kunstnere, så nye banebrydende opfindelser dagens lys. MEDICI CAMP tager dermed fortidens innovationsskabelse med ind i fremtiden, og overfører idégenerering til de tre ungdomsuddannelsers forskellige tilgange til teori og praksis, hvor MEDICI CAMP lader de studerende opdage de gode samspil, der opstår i tværfaglige møder.

Teori og praksis gennem samme prisme

Mange af lærerne på KHS har perfaringer med det, de underviser i. Det gælder også Iben Diamant.

Ud over rampen med Castus’ frugtstænger

På innovationsstudieretningen er 1. g'erne kommet godt i gang med at lære at blive gode innovatører

Iværksætteri og læring

Silas Krogen blev student fra HHX i 2015 og læser på CBS. Lige nu er han i praktik i egen virksomhed

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge